Skip to main content

14. Londonviadukten - Hur länge kommer arbetstunneln att användas?

Den 750 meter långa arbetstunneln som sprängts ut kommer att fortsätta fungera för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden. Först när arbetet är klart kommer tunnelmynningen och platsen att återställas.