Skip to main content

12. Vad kostar det att bygga ut tunnelbanan?

Staten, Region Stockholm och de kommuner som får ny tunnelbana har avtalat om 30 miljarder kronor, inklusive utbyggd depå och nya fordon, som Region Stockholm bekostar helt och hållet. 

Just nu (hösten 2109) pågår samtal mellan parterna om att skjuta till ytterligare medel, eftersom kostnaderna har ökat mer än beräknat.