Skip to main content

14. Hur hanteras mina uppgifter?

Uppgifterna finns i vår databas och används enbart för utskick av sms vid byggarbeten i ditt närområde och när vi spränger. De lämnas inte ut till obehöriga/tredje part eller i kommersiellt syfte. Datan raderas tre månader efter utskick.