Skip to main content

15. Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Systemet behåller datan i tre månader efter utskicket, sedan försvinner den ur historiken.