Skip to main content

10. Station Sofia - Varför måste träd i parken att fällas?

Några av träden står på den plats där vi ska bygga hisschaktet, den ny entrén och nya elnätstationer. För att kunna bygga den nya stationen behöver vi också utrymme för arbetsfordon, maskiner samt infarter och utfarter.