Skip to main content

11. Station Sofia – Om avverkning och flytt av träd i Stigbergsparken.

Träd i parken har avverkats eller flyttats till andra stadsdelar pga. att de står på den plats där hisschaktet och det nya stationshuset ska byggas. För att kunna bygga den nya stationen behövs utrymme för arbetsfordon, maskiner, samt in- och utfarter. Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd. Totalt har 20 träd avverkats, 7 träd flyttades i april 2021 och minst 50 träd i parken har sparats. De lindar som är skyddade av detaljplanen bevaras.