Skip to main content

16. Kungsträdgården - Om etableringen på Blasieholmen.

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort  kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk. Under ca 3 års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras den här vägen. Efter det kommer tunneln att användas för att transportera in material och personal. Etableringen på Blasieholmen sker i början av september 2021.