Skip to main content

11. Station Sofia - Hur många träd kommer att fällas i parken?

Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd, av dessa var 39 lindar. Fem av dessa lindar har fällts. Tre stycken vid Ersta trappor och två stycken vid Tjärhovsgatan.Ytterligare ca 6-8 lindar och ca 12 andra träd (bl.a körsbärsträd, getapel, lönn) inne på etableringsområdet behöver tas bort för att kunna genomföra kommande schaktarbete och bygget av den nya stationen. Eftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om hur många träd som kommer att avverkas. Skyddade träd enligt detaljplan kommer att bevaras. Tillsammans med Stockholm stad utformar vi arbetsområdet på ett sätt som ska spara så många träd som möjligt.