Skip to main content

13. Hur ofta läses grundvattennivåer av?

Minst en gång per vecka i områden som påverkas av våra arbeten.