Skip to main content

12. Station Sofia - Vilka lindar kommer sparas och varför?

De lindar som är skyddade enligt detaljplan kommer att bevaras. Eftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om vilka av lindarna som kommer att avverkas. Tillsammans med Stockholm stad utformar vi arbetsområdet på ett sätt som ska spara så många träd som möjligt. Här kan du ta del av Stockholms stads detaljplan.