Skip to main content

13. Station Sofia - Varför kan ni inte säga exakt hur många träd som kommer att fällas?

ftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om hur många träd som kommer att avverkas. Skyddade träd enligt detaljplan kommer att bevaras. Tillsammans med Stockholm stad utformar vi arbetsområdet på ett sätt som ska spara så många träd som möjligt. Här kan du ta del av Stockholms stads detaljplan.