<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

13. Station Sofia - När börjar arbetena i parken och hur många år kommer de pågå?

Arbetet påbörjar under 2020 med markarbeten och flytt av de elnätstationer som idag står i parken. Dessa kommer flyttas in i Stigberget och ledningar kommer att flyttas i parken och utmed Folkungagatan. Under 2021 börjar arbetet med det djupa hisschaktet, det arbetet beräknas pågå under ca 2 år. Efter det återstår installationer av hissar och annan teknik samt byggnation av entré och arbeten med parkens framtida gestaltning. Då planering fortfarande pågår för många arbetsmoment så kan vi idag inte säga mer exakt hur många år vi kommer att jobba i parken. Den nya stationen beräknas ta i drift 2030