Skip to main content

06. Station Sofia - Hur påverkas jag som närboende av bygget?

Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är ca 100 m. under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras buller från arbeten som ex. borrning och sprängning. Stigbergsparken kommer att vara inhängnad under hela byggtiden. Trappan i parken, Frans Schartaus Institut, kommer att stängas av. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt. Våra arbeten kommer att generera byggtrafik, varav majoriteten av transporterna kommer att ske via Londonviadukten.