Skip to main content

18. Vad är kontrollprogram?

Kontrollprogram beskriver de kontroller vi utför för att följa upp vår  omgivningspåverkan och de villkor vi har fått i miljödomen.