Skip to main content

22. Vad är nya tunnelbanans ansvar i kontrollprogrammen?

Att följa det arbetssätt som beskrivs, genomföra de kontroller som ingår och vid behov vidta beskrivna skyddsåtgärder.