Skip to main content

04. Hur gör jag för att lämna synpunkter på projektet?

Möjligheter att lämna synpunkter kommer ges vid flera tillfällen under planeringsprocessen. Under slutet av 2020 genomfördes ett första samråd och i juni 2021 genomförs det andra samrådet. Under samråden kan du ta del av planerna och lämna dina synpunkter till oss. Har du ytterligare frågor och synpunkter är du alltid välkommen att kontakta SL Kundtjänst på 08-600 10 00.