Skip to main content

01. Varför behövs en ny tunnelbanelinje till Älvsjö?

Den nya linjen identifierades i Sverigeförhandlingen som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Tunnelbanan till Älvsjö kommer binda ihop Stockholms södra och norra delar och avlasta röda linjen och T-Centralen.