Skip to main content

Veddesta arbetstunnel - utlastning

Utlastning av bergmassor efter sprängning, Veddesta Blå linje till Barkarby.
Utlastning av bergmassor efter sprängning, Veddesta Blå linje till Barkarby.