Skip to main content

Tilldelade kontrakt

Här hittar du information om de upphandlingar som tilldelats under 2021.

Station Hagastaden 3711, tilldelad den 2 februari

Upphandlingen av entreprenad 3711 är nu avslutad. Kontrakt är skrivet med NCC. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för tunnlar mot Odenplan och Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt, arbeten med stål- och betongstommar, installationer samt inredning för station Hagastaden. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Arbetet beräknas påbörjas i slutet på året och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 1,2 miljarder kronor.

Upphandlingar 2020:

FileGenomförda upphandlingar augusti 2020 [XLSX] 
PDF iconGenomförda upphandlingar augusti 2020 [PDF]

 

 

Beslut, illustration