Skip to main content

Tilldelade kontrakt

Här hittar du information om de upphandlingar som tilldelats under 2021.

Anläggningsentreprenad Sickla 8714, tilldelad 22 oktober

Upphandlingen av entreprenad 8714 är nu avslutad. Kontrakt är skrivet med CRTG. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. Kontraktsvärdet är 932 miljoner kronor.
 

Spår- och servicetunnel Kungsträdgården, 7711, tilldelad den 1 juni

Upphandlingen av entreprenad 7711 är nu avslutad. Kontrakt är skrivet med OHL. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för spår- och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till 699 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad Sofia 7715, tilldelad 3 maj

Upphandlingen av entreprenad 7715 är nu avslutad. Kontraktet är skrivet med Implenia Sverige AB. Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 1 miljard kronor. 

Arbetstunnel Örbyleden 5712, tilldelad den 8 februari

Upphandlingen av entreprenad 5712 är nu avslutad. Kontrakt är skrivet med YIT. Entreprenaden omfattar en arbetstunnel för kommande arbete med att bygga ut Högdalsdepån med nya anslutningsspår och ny underjordisk uppställningshall. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Arbetet startar i mars 2021 och kontraktsvärdet är beräknat till 90 miljoner kronor.

Station Hagastaden 3711, tilldelad den 2 februari

Upphandlingen av entreprenad 3711 är nu avslutad. Kontrakt är skrivet med NCC. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för tunnlar mot Odenplan och Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt, arbeten med stål- och betongstommar, installationer samt inredning för station Hagastaden. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till 1,3 miljarder kronor.

 

 

 

Upphandlingar 2018 - 2021:

File Genomförda upphandlingar 2018 - 2021.xlsx
PDF icon Genomförda upphandlingar 2018 - 2021.pdf

 

 

 

Beslut, illustration