Skip to main content

Järla

I nära anslutning till Saltsjöbanan, bostäder och skolor byggs den nya tunnelbanestationen Järla.


Station Järla byggs i anslutning till Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla och får två entréer. Den södra entrén kommer att ansluta mot ett nytt torg vid Värmdövägen och den norra entrén ansluter mot Birkavägen. Stationen kommer att ligga cirka 25 meter under marken.

Den konstnärliga interiöra gestaltningen av stationen görs av konstnären Cilla Ramnek. Läs gärna vår intervju med henne om konsten på station Järla.

Interiör visionsbild station Järla

Station Järla, biljetthall.

Station Järla, entré mot Värmdövägen, visionsbild

Station Järla, entré mot Värmdövägen.

Bilden visar ett utformningsförslag som kan komma att ändras.
Bild: Region Stockholm/Sweco