Konstruktion stöttar arbetet

I Stigbergsparken pågår arbetet med en så kallad stödkonstruktion som fungerar som en skyddande vägg runtom det kommande ca 100 meter djupa hisschaktet. Arbetet kan tidvis medföra buller.

Nyhet  Södermalm  2022-04-01
Sekantpålning i Stigbergsparken

– Under februari och mars har vi provborrat för att undersöka hur jorden och berget ser ut under markytan. Vi har också förberett en så kallad borrmall som visar var stödkonstruktionen ska borras och gjutas, säger Johan Chammoun, byggledare mark.

Vecka 13 startar borrningsarbeten i samband med arbetet av stödkonstruktionen som utgörs av så kallade sekantpålar. Metoden med sekantpålning innebär att ett rörhål borras i jorden ned till berget och sedan fylls med betong. Nästa rörhål borras och gjuts intill det första och så vidare, tills man har en tät stödkonstruktion. Eftersom rören borras in med överlapp får man en tät konstruktion som inte påverkar grundvattennivån.

– Den som har passerat parken på sistone har nog sett maskinerna som ska användas till det här arbetet, som tidvis kan medföra buller, fortsätter Johan Chammoun, byggledare mark.

Utöver stängslet som skärmar av arbetsområdet, har fallskydd monterats på berget som sluttar mot schaktet. Samtidigt är Ersta Grillen nu helt riven och platsen kommer framöver att fungera för in- och utfarter till arbetsområdet.

Arbetsmomentet sekantpålning beräknas pågå till tidig höst 2022. Därefter kommer jordschaktning att ske, samt borrning och sprängarbeten. I sin helhet beräknas detta arbetsmoment pågå till och med början på 2023.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00