Kortare tåg oftare till Älvsjö 

Tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan kommer att byggas som en helt egen linje. Att spåren inte är ihopkopplade med resten av tunnelbanan öppnar för nya lösningar.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2022-02-11
tunnelbanetåg vid plattform och karta över framtida dragning av linjen


– Vi behöver inte anpassa oss till resten av tunnelbanan på samma sätt som i våra andra projekt, utan vi kan bygga en mer fristående anläggning. Det ger oss möjlighet att använda ny teknik och bygga som man ofta bygger ny tunnelbana runtom i världen, säger Stefan Persson, biträdande förvaltningschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Stefan Persson.

Att planera för en ny linje handlar om att hitta den perfekta balansen mellan att bygga en resurseffektiv anläggning – av ekonomiska skäl och för miljöns skull – som samtidigt fungerar på bästa möjliga sätt för resenärerna. För tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan innebär det bland annat hälften så långa plattformar och att kortare tåg kommer oftare:

– Plattformarna anpassas till 70 meter långa tåg, det motsvarar det som kallas kort tåg i dagens tunnelbana. Vi har räknat med att behovet är femminuterstrafik när vi öppnar 2034 och sen kan man öka turtätheten efter behov, säger Stefan Persson.

Ser du några risker med att inte bygga långa plattformar när ni ändå bygger?

– Nej, det gör jag inte. Vi har räknat på befolkningsunderlaget fram till år 2050 och analyserna visar att det då finns marginal kvar med femminuterstrafik. Sen finns möjligheten att öka turtätheten, det kan gå ett tåg varannan minut om det behövs, så vi har en lång tidshorisont, säger Stefan Persson.

– Det är både billigare och bättre för miljön att köra fler avgångar än att spränga ut utrymmen som inte behövs, fortsätter han.

Enklast att bygga separat linje

Något som diskuterats tidigare var en koppling mellan dagens Röda linje och den nya linjen, men så kommer det inte att bli.

– Nej, vi har utrett detta och vägt fördelar och nackdelar och kommit fram till att en helt separat linje blir både enklast att bygga och ger en mindre störningskänslig trafik. Sen behöver vi självklart se till att bytespunkterna blir smidiga att använda, säger Stefan Persson.

Hissar istället för rulltrappor

Hela den nya linjen kommer att ligga djupt, med stationer cirka 40 meter under mark. Därför kommer resenärerna att ta sig ner till plattformen med stora, snabba hissar, istället för långa rulltrappor.

Här kan du läsa om hur det kommer att fungera med snabba hissar till djupa stationer på nya tunnelbanan.

Samråd senare i år

Under våren fortsätter arbetet med att planera för den exakta dragningen av den nya linjen. Det är både tekniska utredningar och tätt samarbete med Stockholms stad om stationsplaceringarna.

– Vi planerar för att presentera detta i ett samråd senare i år. Då hoppas jag på ett stort och engagerat deltagande från stockholmarna som ju är de som ska använda tunnelbanan, säger Stefan Persson.  

Byggstart är planerad till 2025 och trafikstarten till 2034. Läs om varför linjen ska dras via Liljeholmen och mer om arbetet med tunnelbanan till Älvsjö.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00