Kvicksundsvägen stängs av 

Trafiken i Högdalens industriområde påverkas när arbeten ska göras i Kvicksundsvägen.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-03-23


Under början av april kommer Kvicksundsvägen att stängas av i båda riktningar mellan Stallarholmsvägen och Harpsundsvägen. Avstängningen görs med anledning av arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån. Sträckan öppnar igen under hösten. 

– Vid Kvicksundsvägen ska vi koppla ihop depån med den nya tunnel vi bygger från Hökarängen. Nu behöver vi gräva upp delar av vägen för att förbereda för det arbetet, säger Knut Urtel, delprojektledare för utbyggd depå i Högdalen.    

Arbeten i flera steg

Bild: Enkelriktad trafik på Stallarholmsvägen från den 23 mars och två veckor framåt.

Den 23 mars startar förberedande arbeten i Stallarholmsvägen. Arbetet gör att en bit av vägen blir enkelriktad i ungefär två veckors tid. När den norra delen av Kvicksundsvägen sedan stängs av i början av april kommer trafiken mellan Stallarholmsvägen och södra delen av Kvicksundsvägen att ledas om via Stallarholmsvägen och Harpsundsvägen. Gående kan fortfarande använda den västra trottoaren förbi den påverkade sträckan. 

Bild: Kvicksundsvägen stängs av mellan Stallarholmsvägen och Harpsundsvägen med start i april.

Stallarholmsvägen och södra delen av Kvicksundsvägen kommer at få begränsad framkomlighet i anslutning till avstängningen när ett körfält stängs av på vardera sida. Stallarholmsvägen får ett körfält avstängt mellan maj och augusti. Kvicksundsvägen i korsningen Harpsundsvägen kommer att få ett körfält avstängt under september månad.. Hela Kvicksundsvägen kommer att öppna igen under hösten.  

Högdalsdepån byggs ut  

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.

Klicka här för att läsa mer 

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00