Skip to main content

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället ska involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ska ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av tunnelbana till Nacka och Söderort.
Vill du få en snabb överblick av planprocessen? Läs planläggningsbeskrivningen.
 
Om du har problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontrollprogram miljödom

Mark- och miljödomstolen har gett Region Stockholm tillstånd för vattenverksamhet för tunnelbana till Nacka, Södermalm och Söderort. Domstolen har bestämt villkor för både vattenverksamhet och så kallad miljöfarlig verksamhet. Region Stockholm följer upp att villkoren efterlevs i ett kontrollprogram för vattenverksamheten och ett kontrollprogram för den miljöfarliga delen.

Kontrollprogram för vattenverksamhet
PDF iconKontrollprogram.pdf
PDF iconBilaga 1a. Översiktskarta med tidplan för start av grundvattenbortledning.pdf
PDF iconBilaga 1b. Översiktskarta med anläggningen och influensområdet.pdf
PDF iconBilaga 2. Observationspunkter för grundvatten och energibrunnar.pdf
PDF iconBilaga 3. Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar.pdf
PDF iconBilaga 4. Observationspunkter för inläckande grundvatten i bergtunnlar.pdf
PDF iconBilaga 5. Åtgärdsnivåer för grundvattenberoende objekt.pdf
PDF iconBilaga 6. Kontaktlista

Kontrollprogram för miljöfarlig verksamhet
PDF iconKontrollprogram.pdf
PDF iconBilaga 1 Översiktskartor.pdf
PDF iconBilaga 2 Inventeringsområde.pdf
PDF iconBilaga 3 Kontaktlista
PDF iconBilaga 4 Samråd buller.pdf
PDF icon Bilaga 5 Masshanteringsplan.pdf
PDF iconBilaga 6 Mall kvartalsrapport.pdf

Fastställelsehandlingar järnvägsplan 2018

Här finner du de permanenta och tillfällliga markanspråk som är fastställda av Trafikverket.
Övriga handlingar hittar du under tidigare flikar.

Fastställelsebeslut

PDF icon Beslut Tunnelbanan Nacka Söderort.pdf

Ritningsförteckning plan, permanenta markanspråk
PDF icon 2320-D21-21-00002.pdf

Översiktskarta, permanenta markanspråk
PDF icon Översiktskarta med bladindelning permanent markanspråk
PDF icon Översiktskarta sektionsmarkeringar för permanent markanspråk

Plan- och profilkartor, permanenta markanspråk
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2201
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2202
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2203
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2204
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2205
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2206
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2280
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-2S-2201
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-2S-2202
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2219
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2220
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2221
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2222
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2223
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2224
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2225
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-0S-2285
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-2S-2204
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-2S-2205
PDF icon M23-3140-10PL-A0000-2S-2206
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2207
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2208
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2209
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2210
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2211
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2212
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2213
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2214
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2215
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2216
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2217
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2218
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-0S-2281
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-2S-2206
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-2S-2208
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-2S-2210
PDF icon M23-3160-10PL-A0000-2S-2211

Tvärsektioner, permanenta markanspråk
PDF icon M23-1413-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-1413-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3111-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3111-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3111-10PL-A0000-2S-2233
PDF icon M23-3111-10PL-A0000-2S-2234
PDF icon M23-3111-10PL-A0000-2S-2235
PDF icon M23-3112-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3112-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3141-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3141-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3141-10PL-A0000-2S-2233
PDF icon M23-3142-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3142-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3142-10PL-A0000-2S-2233
PDF icon M23-3161-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3161-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3161-10PL-A0000-2S-2233
PDF icon M23-3161-10PL-A0000-2S-2234
PDF icon M23-3161-10PL-A0000-2S-2235
PDF icon M23-3161-10PL-A0000-2S-2236
PDF icon M23-3162-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3162-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3162-10PL-A0000-2S-2233
PDF icon M23-3162-10PL-A0000-2S-2234
PDF icon M23-3163-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3163-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon M23-3163-10PL-A0000-2S-2233
PDF icon M23-3163-10PL-A0000-2S-2234
PDF icon M23-3164-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon M23-3164-10PL-A0000-2S-2232


Bilaga till plankarta, permanent nyttjanderätt
PDF icon 2320-M23-22-00005 Gullmarsplan.pdf
PDF icon 2320-M23-22-00006 Sicklaön.pdf
PDF icon 2320-M23-22-00009 Hamnvakten 7.pdf


Ritningsförteckning plan, tillfälliga anspråk
PDF icon 2320-D21-21-00004.pdf

Översiktskarta, tillfälliga anspråk
PDF icon 2320-P11-19-00002

Plankartor, tillfälliga anspråk
PDF icon M23-3110-10PL-A0000-0S-2251
PDF icon
M23-3110-10PL-A0000-0S-2252
PDF icon
M23-3110-10PL-A0000-0S-2253
PDF icon
M23-3110-10PL-A0000-0S-2254
PDF icon
M23-3110-10PL-A0000-0S-2255
PDF icon
M23-3110-10PL-A0000-0S-2256
PDF icon
M23-3110-10PL-A0000-0S-2290
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2269
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2270
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2271
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2272
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2273
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2274
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2275
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2295
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2257
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2258
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2259
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2260
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2261
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2262
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2263
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2264
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2265
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2266
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2267
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2268
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2291

Bilaga till plankarta, tillfälligt nyttjanderätt
PDF icon Bilaga 3 - Hamnvakten
PDF iconLista med användning av tillfälliga ytor

PDF icon Tillfälligt markanspråk Gullmarsplan.pdf
PDF icon Tillfälligt markanspråk Sicklaön 8322.pdf

Planbeskrivning
PDF icon 2320-M23-22-00001

Järnvägsplan, kompletterande ändringar efter granskning

Här finner du kompletterande ändringar på handlingar efter granskning för utbyggnad av tunnelbana till Nacka och söderort.

PDF icon PM kompletterande ändring efter granskning
PDF icon Kompletterande granskningsutlåtande
PDF icon Reviderad ritningsförteckning tillfälligt markanspråk
PDF icon Bilaga 1 - Tillfälligt nyttjande

 

Jänvägsplan, ändring efter granskning

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk
Här finner du ändrade handlingar efter granskning för utbyggnad av tunnelbana till Nacka och söderort.

PDF iconLäsanvisning

PM Ändring efter granskning
PDF iconPM Ändring efter granskning


Plankartor
PDF iconRitningsförteckning plankartor permanent nyttjande
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2202
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2205

PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2208
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2209
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2212
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2215
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2217
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2281
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2225

Plankartor, sektion för permanenta markanspråk
PDF iconÖversikt Sektionsmarkeringar Blad1-9
PDF iconM23-3111-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3161-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon
M23-3161-10PL-A0000-2S-2233
PDF icon
M23-3161-10PL-A0000-2S-2235
PDF icon
M23-3162-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon
M23-3162-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon
M23-3163-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon
M23-3163-10PL-A0000-2S-2232
PDF icon
M23-3164-10PL-A0000-2S-2231
PDF icon
M23-1413-10PL-A0000-2S-2232

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk
PDF iconRitningsförteckning plankartor tillfällligt markanspråk
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2255
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2258
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2259
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2291
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2265
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2267
PDF icon
M23-3160-10PL-A0000-0S-2268
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2271
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2272
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2274
PDF icon
M23-3140-10PL-A0000-0S-2275

PDF iconBilaga 1. Lista med användning av tillfälliga ytor

Underlagshandlingar
PDF icon1. Planbeskrivning
PDF iconBilaga 1. berörda planer
PDF iconBilaga 2. motivering till servitut

Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Granskningsutlåtande
PDF iconGranskningsutlåtande

Järnvägsplan granskningshandlingar 2018

Läsanvisning och handlingsförteckning
PDF iconLäsanvisning
PDF iconHandlingsförteckning

Plankartor och förteckning för permanent markanspråk
PDF icon1 Översiktskarta med bladindelning
PDF icon2 Ritningsförteckning
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2201
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2202
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2203
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2204
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2205
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2206
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2219
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2220
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2221
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2222
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2223
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2224
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2225
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2207
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2208
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2209
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2210
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2211
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2212
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2213
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2214
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2215
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2216
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2217
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2218

Plankartor, profil, sektion för permanenta markanspråk
PDF icon4 Översiktskarta med sektioner
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2280
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-2S-2201
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-2S-2202
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2285
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-2S-2204
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-2S-2205
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-2S-2206
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2281
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-2S-2206
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-2S-2208
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-2S-2210
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-2S-2211
PDF iconM23-1413-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-1413-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3111-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3111-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3111-10PL-A0000-2S-2233
PDF iconM23-3111-10PL-A0000-2S-2234
PDF iconM23-3111-10PL-A0000-2S-2235
PDF iconM23-3112-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3112-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3141-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3141-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3141-10PL-A0000-2S-2233
PDF iconM23-3142-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3142-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3142-10PL-A0000-2S-2233
PDF iconM23-3161-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3161-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3161-10PL-A0000-2S-2233
PDF iconM23-3161-10PL-A0000-2S-2234
PDF iconM23-3161-10PL-A0000-2S-2235
PDF iconM23-3161-10PL-A0000-2S-2236
PDF iconM23-3162-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3162-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3162-10PL-A0000-2S-2233
PDF iconM23-3162-10PL-A0000-2S-2234
PDF iconM23-3163-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3163-10PL-A0000-2S-2232
PDF iconM23-3163-10PL-A0000-2S-2233
PDF iconM23-3163-10PL-A0000-2S-2234
PDF iconM23-3164-10PL-A0000-2S-2231
PDF iconM23-3164-10PL-A0000-2S-2232

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk
PDF iconÖversiktskarta med bladindelning
PDF iconRitningsförteckning
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2251
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2252
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2253
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2254
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2255
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2256
PDF iconM23-3110-10PL-A0000-0S-2290
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2269
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2270
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2271
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2272
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2273
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2274
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2275
PDF iconM23-3140-10PL-A0000-0S-2295
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2257
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2258
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2259
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2260
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2261
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2262
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2263
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2264
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2265
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2266
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2267
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2268
PDF iconM23-3160-10PL-A0000-0S-2291
PDF iconBilaga 1 Lista med användning av tillfälliga ytor
PDF iconBilaga 2 Tillfälligt markanspråk Gullmarsplan
PDF iconBilaga 3 Tillfälligt markanspråk inom byggnaden på Hamnvakten 7

Underlagshandlingar
PDF icon1 Planbeskrivning
PDF icon2 Bilaga 1 Berörda planer
PDF icon3 Bilaga 2 Motivering till servitut
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Illustrationer
PDF icon1 Station Gullmarsplan
PDF icon2 Station Hammarby kanal
PDF icon3 Station Järla
PDF icon4 Anslutning till Kungsträdgården (Blasieholmen)
PDF icon5 Station Nacka
PDF icon6 Station Sickla
PDF icon7 Ny station i Slakthusområdet
PDF icon8 Anslutning Sockenplan
PDF icon9 Station Sofia

MKB tillhörande järnvägsplan
PDF icon1 MKB för Järnvägsplan
PDF icon2 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 1
PDF icon3 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 2
PDF icon4 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 3
PDF icon5 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 4
PDF icon6 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 5
PDF icon7 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 6
PDF icon8 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 7
PDF icon9 MKB Godkännande beslut

Samrådredogörelse
PDF icon1 Samrådsredogörelse, maj 2015
PDF icon2 Samrådsredogörelse, augusti 2015
PDF icon3 Samrådsredogörelse, februari 2016
PDF icon4 Samrådsredogörelse, februari 2017
PDF icon5 Samrådsredogörelse, september 2017
PDF icon6 Samrådsredogörelse, januari 2018

Övriga underlagsrapporter och handlingar
PDF icon1 Gestaltningsprogram
PDF icon2 Social konsekvensbeskrivning
PDF icon3 PM Barn och unga
PDF icon4 PM Studerade alternativ för arbetstunnelplacering
 

Underlagsrapporter till MKB
PDF icon1 Naturmiljö
PDF icon2 Naturmiljö Bilaga 1 Inventeringsområden
PDF icon3 Naturmiljö Bilaga 2 Digitalt underlag
PDF icon4 Naturmiljö Bilaga 3 Fågelinventering
PDF icon5 Naturmiljö Bilaga 4 Inventering av fladdermöss
PDF icon6 Naturmiljö Bilaga 5 Förutsättningar
PDF icon7 Naturmiljö Bilaga 6 Översikt
PDF icon8 Kulturmiljö
PDF icon9 Kulturmiljö Bilaga 1 Arkeologi
PDF icon10 Kulturmiljö Bilaga 2 Kulturmiljö
PDF icon11 Kulturmiljö Bilaga 3 Vibration
PDF icon12 Kulturmiljö Bilaga 4 Grundvatten
PDF icon13 Buller och stomljud
PDF icon14 Buller och stomljud Bilaga 1
PDF icon15 Buller och stomljud Bilaga 2
PDF icon16 Buller och stomljud Bilaga 3
PDF icon17 Olycksrisk
PDF icon18 Olycksrisk Bilaga 1
PDF icon19 Klimatanpassning
PDF icon20 Luftkvalitet
PDF icon21 Rekreation
PDF icon22 Stads- och landskapsbild
PDF icon23 Miljögeoteknik
PDF icon24 Miljögeoteknik Bilaga 1 Miljöteknisk översikt

Övriga underlagsrapporter
PDF icon1 Insatskoncept för tunnlar och stationer - drifttiden
PDF icon2 Säkerhetskoncept
PDF icon3 Åtgärder för luftkvalitet
PDF icon4 Hälsopåverkan av tunnelluft
PDF icon5 Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana

Tidigare utredningar
PDF icon1 Idéstudie
PDF icon2 Förstudie Tunnelbana till Nacka
PDF icon3 Lokaliseringsutredning
PDF icon4 Bilaga PM Koppling av blå linje till grön linje söderort

Miljöprövning 2017

Region Stockholms (dåvarande Stockholms läns landsting) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka under mars 2017. Nedan finner du alla aktuella handlingar i ansökan och en kort beskrivning av processen efter mars 2017.

I februari 2018 lämnades kompletteringar in i målet.

Ansökan kungjordes av mark- och miljödomstolen i april 2018, vilket innebar att remissmyndigheter med flera gavs tillfälle att yttra sig. Landstingets svar på dessa lämnades in till domstolen den 24 september 2018. Ytterligare kompletteringar har gjorts av Region Stockholm i januari och mars 2019.

Huvudförhandling i domstol genomfördes under februari 2019. 

19 juni 2019 avgjorde mark-och miljödomstolen Region Stockholms ansökan om tillstånd för grundvattenbortledning. Region Stockholm erhöll tillstånd för verksamheten. Domstolen beslutade också att tillståndet kan tas i anspråk innan domen vunnit laga kraft.  

Mark- och miljödomstolens dom överklagades till mark- och miljööverdomstolen av ett antal sakägare. Den 6 juni 2020 erhöll Region Stockholm domen från mak- och miljööverdomstolen, där tidigare lämnade villkor för verksamheten fastslogs och beslut om vissa rättegångskostnader lämnades.

Domslut
PDF iconNacka TR M 1431-17 Deldom 2019-06-19.pdf
PDF iconMÖD M 8139-19 Dom 2020-06-10.pdf


Yttrande maj 2019
PDF iconM 1431-17, SLL Yttrande 2019-05-23.pdf
PDF iconM 1431-17 SLL Yttrande 2019-05-13.pdf

Yttrande april 2019
PDF iconM 1431-17 SLL Yttrande 2019-04-16.pdf

Yttrande mars 2019
PDF iconM 1431-17, SLL Yttrande 2019-03-18.pdf
PDF iconBilaga 1 PM alternativt förslag till inläckagevillkor.pdf
PDF iconBilaga 2 Kartor över alternativa sträckindelningar för inläckage.pdf
PDF iconBilaga 3 Kartor och lista över fastigheter som kan komma ifråga för skyddsinfiltration.pdf
PDF iconBilaga 4 Kartor över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer.pdf
PDF iconBilaga 5 Lista avseende vilka byggnader och anläggningar som kommer att ingå i riskanalys för vibrationer.pdf
PDF iconBilaga 6 Lista avseende vilka byggnader och anläggningar som kommer att besiktas med avseende på sprängningsinducerade vibrationer.pdf
PDF iconBilaga 7 Konsoliderad version av yrkanden och villkorsförslag.pdf

Komplettering februari 2019
PDF iconReviderad Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden.pdf

Yttrande januari 2019
PDF iconM 1431-17, SLL Yttrande 2019-01-28
PDF iconBilaga 1 Infiltrationstest Sockenplan
PDF iconBilaga 2 Karta injekteringsklasser
PDF iconBilaga 3 Förslag till kontrollprogram grundvatten
PDF iconBilaga 4 Kompletterande bullerberäkningar
PDF iconBilaga 5 Karta inventeringsområde vibrationer
PDF iconBilaga 6 Konsoliderade yrkanden och villkorsförslag, 2019-01-28


Yttrande september 2018
PDF iconM 1431-17, SLL yttrande 2018-09-24
PDF iconBilaga 1 Konsoliderade yrkanden och villkorsförslag

PDF iconBilaga 2 Komplettering PM skyddsinfiltration
PDF iconBilaga 3 Uppdaterad figur 36 i PM Hydrogeologi, Bilaga C till ansökan
PDF iconBilaga 4 Karta över områden med skyddsvärda träd (002)
PDF iconBilaga 5 Trafikverkets anläggningar
PDF iconBilaga 6 Preliminära körvägar

PDF iconBilaga 7 Karta över befintliga infiltrationsanläggningar

Komplettering februari 2018
PDF iconKomplettering till mål M 1431-17

Bilagor till komplettering
PDF iconBilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning av anläggningsoptimeringar
PDF iconBilaga 2 PM ledningsinventering
PDF iconBilaga 3 PM skyddsinfiltration
PDF iconBilaga 4 Konsoliderat villkorsförslag
PDF iconBilaga 5 PM Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer
PDF iconBilaga 6 Kontrollprogram grundvatten
PDF iconBilaga 7 lista över berörda planer

Reviderade handlingar
PDF iconTeknisk beskrivning
PDF iconTeknisk beskrivning Bilaga 1 Plankarta
PDF iconTeknisk beskrivning Bilaga 3 Plan och profil stationer
PDF iconTeknisk beskrivning Bilaga 4 Etableringsytor
PDF iconKarta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
PDF iconPM hydrogeologi Bilaga 7 PM Sättningar
PDF iconPM hydrogeologi Bilaga 7.1 Översiktskartor med lägen för provtagningspunkter
PDF iconRådighetsavtal Bilaga 2.1 Karta utvisande anläggning, schakt och länshållningspunkter


Ansökan mars 2017
PDF iconAnsökan
PDF icon
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
PDF icon
Rådighetsavtal
PDF iconPunktbeskrivning
PDF iconRegeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
PDF icon
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
PDF iconTeknisk beskrivning
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning
PDF iconPM Hydrogeologi

Fastighets- och sakägarförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB
PDF iconBilaga B1 Masshanteringsplan
PDF icon
Bilaga B2 Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden.pdf
PDF iconBilaga B3 Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
PDF icon
Bilaga B4 Samrådsredogörelse

Samråd 2016
Samrådsredogörelse

Alla synpunkter och våra svar på dem finns sammanställda i en samrådsredogörelse, publicerad under mars 2017. Den ingår som en bilaga till vår miljöansökan till mark- och miljödomstolen.

PDF iconSamrådsredogörelse

Samrådshandling 2016

Läsanvisning samrådshandling 2016-11-09
Planbeskrivning järnvägsplan
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan
Gestaltningsprogram
PM Barn och unga
PM studerade alternativ för arbetstunnelplacering
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken

Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB
PM byggskede
Bilaga 1, Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för delen Kungsträdgården - Nacka
Bilaga 2, Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för delen Sofia - Gullmarsplan/söderort
Bilaga 3, Behovsbedömning Nacka kommun
Bilaga 4, Behovsbedömning Stockholm stad


Situationsplaner och längdsektioner
Gullmarsplan
Hammarby Kanal
Järla
Kungsträdgården
Nacka
Sickla
Slakthusområdet
Sockenplan
Sofia

Underlagsrapporter till MKB
Buller och stomljud
Buller och stomljud bilaga 1
Buller och stomljud bilaga 2
Buller och stomljud bilaga 3
Hälsopåverkan av tunnelluft
Klimatanpassning
Kulturmiljö
Kulturmiljö bilaga 1
Kulturmiljö bilaga 2
Kulturmiljö bilaga 3
Kulturmiljö bilaga 4
Luftkvalitet
Miljögeoteknik
Miljögeoteknik bilaga
Naturmiljö
Naturmiljö bilaga 1
Naturmiljö bilaga 2
Naturmiljö bilaga 3
Naturmiljö bilaga 4
Naturmiljö bilaga 5
Naturmiljö bilaga 6
Olycksrisk
Rekreation
Stads- och landskapsbild
Åtgärder för luftkvalitet


Översiktlig plankarta

Numreringen i figuren motsvarar numreringar i kartorna nedan.

Plankartor med permanent markanspråk
Ritningsförteckning plankartor permanent nyttjande
01 Plankarta permanent markanspråk Kungsträdgården
02 Plankarta permanent markanspråk Blasieholmen
03 Plankarta permanent markanspråk Skeppsholmen
04 Plankarta permanent markanspråk Saltsjön
05 Plankarta permanent markanspråk Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Plankarta permanent markanspråk Södermalm/Vitabergsparken
80 Plankarta permanent markanspråk Londonviadukten 
19 Plankarta permanent markanspråk Katarina Bangata
20 Plankarta permanent markanspråk Hammarby kanal västra
21 Plankarta permanent markanspråk Gullmarsplan
22 Plankarta permanent markanspråk Globenområdet
23 Plankarta permanent markanspråk Slakthhusområdet
24 Plankarta permanent markanspråk Enskede gårds gymnasium
25 Plankarta permanent markanspråk Sockenplan
85 Plankarta permanent markanspråk Sundstabacken
07 Plankarta permanent markanspråk Vintertullen
08 Plankarta permanent markanspråk Hammarby kanal östra
09 Plankarta permanent markanspråk Sickla kanal
10 Plankarta permanent markanspråk Sickla park
11 Plankarta permanent markanspråk Sickla västra
12 Plankarta permanent markanspråk Sickla östra
13 Plankarta permanent markanspråk Gamla Värmdövägen
14 Plankarta permanent markanspråk Järla västra
15 Plankarta permanent markanspråk Järla östra
16 Plankarta permanent markanspråk Stadsparken
17 Plankarta permanent markanspråk Skönviksvägen
18 Plankarta permanent markanspråk Skvaltan
81 Plankarta permanent markanspråk Hammarby fabriksväg


Plankartor med tillfälligt markanspråk
Ritningsförteckning plankartor tillfälligt markanspråk
01 Plankarta tillfälligt markanspråk Kungsträdgården
02 Plankarta tillfälligt markanspråk Blasieholmen
03 Plankarta tillfälligt markanspråk Skeppsholmen
04 Plankarta tillfälligt markanspråk Saltsjön
05 Plankarta tillfälligt markanspråk Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Plankatta tillfälligt markanspråk Södermalm/Vitabergsparken
80 Plankarta tillfälligt markanspråk Londonviadukten
19 Plankarta tillfälligt markanspråk Katarina Bangata
20 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby kanal västra
21 Plankarta tillfälligt markanspråk Gullmarsplan
22 Plankarta tillfälligt markanspråk Globenområdet
23 Plankarta tillfälligt markanspråk Slakthusområdet
24 Plankarta tillfälligt markanspråk Enskede gårds gymnasium
25 Plankarta tillfälligt markanspråk Sockenplan
85 Plankarta tillfälligt markanspråk Sundstabacken
07 Plankarta tillfälligt markanspråk Vintertullen
08 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby kanal östra
09 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla kanal
10 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla park
11 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla västra
12 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla östra
13 Plankarta tillfälligt markanspråk Gamla värmdövägen
14 Plankarta tillfälligt markanspråk Järla västra
15 Plankarta tillfälligt markanspråk Järla östra
16 Plankarta tillfälligt markasnpråk Stadsparken
17 Plankarta tillfälligt markanspråk Skönviksvägen
18 Plankarta tillfälligt markanspråk Skvaltan
81 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby fabriksväg


Illustrationskartor
Ritningsförteckning Illustrationskartor
01 Illustrationskarta Kungsträdgården
02 Illustrationskarta Blasieholmen
03 Illustrationskarta Skeppsholmen
04 Illustrationskarta Saltsjön
05 Illustrationskarta Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Illustrationskarta Södermalm/Vitabergsparken
80 Illustrationskarta Londonviadukten
19 Illustrationskarta Katarina Bangata
20 Illustrationskarta Hammarby kanal västra
21 Illustrationskarta Gullmarsplan
22 Illustrationskarta Globenområdet
23 Illustrationskarta Slakthusområdet
24 Illustrationskarta Enskede gårds gymnasium
25 Illustrationskarta Sockenplan
85 Illustrationskarta Sundstabackan
07 Illustrationskarta Vintertullen
08 Illustrationskarta Hammarby kanal östra
09 Illustrationskarta Sickla kanal
10 Illustrationskarta Sickla park
11 Illustrationskarta Sickla västra
12 Illustrationskarta Sickla östra
13 Illustrationskarta Gamla Värmdövägen
14 Illustrationskarta Järla västra
15 Illustrationskarta Järla östra
16 Illustrationskarta Stadsparken
17 Illustrationskarta Skönviksvägen
18 Illustrationskarta Skvaltan
81 Illustrationskarta Hammarby fabriksväg

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse huvuddokument
Bilaga 1, Samrådsredogöresle till lokaliseringsutredning, järnvägsplan och tidigt samråd enligt miljöbalken 2015
Bilaga 2, Sammanställning av hittilss inkomna synpunkter i samrådsprocessen under perioden mellan 13 mars - 14 juni 2015
Bilaga 3, Samrådsunderlag under byggskedet 2015  

Berörda planer

Berörda planer

Skärmar som visas på Öppet hus
Allmänt om utbyggnaden (11 MB)
Befintliga bullernivåer (11 MB)
Annan SL-trafik och information om nya stationer och spår (22 MB)
Byggtiden och befintligt buller (12 MB)
Påverkan på grundvatten (3 MB)
Påverkan på närområdet (28 MB)
Påverkan under byggtiden (1 MB)
Stationerna i city och Södermalm (22 MB)
Stationerna i Nacka (28 MB)
Stationerna i söderort (30 MB)
Så bygger vi tunnelbana och stationernas delar (5 MB)

Samråd 2015 - om byggskedet

Hösten 2015 hade vi samråd om byggskedet. Här kan du läsa underlaget till samrådet. I samrådsredogörelsen är alla synpunkter som vi fått in sammanställda.

Samrådsunderlag Byggskedet Nacka och söderort
Samrådsredogörelse samråd byggskedet

 

Lokaliseringsutredning 2015 – Söderort (Sofia-Sockenplan)

I maj/juni 2015 hade vi samråd om lokaliseringen av sträckningen genom Slakthusområdet och stationens läge. Det läge som valdes är den kortaste sträckan under området med en ny underjordisk station i Slakthusområdet som ersätter stationerna Globen och Enskede gård. Den 6 oktober 2015 fattade landstingsstyrelsen att det är så vi ska bygga. Anledningen att ersätta Globen och Enskede gård med en ny station beror på att det inte går att ansluta den nya djupa tunnelbanan i marknivå redan vid Globen, se illustration nedan. Den nya stationen måste ligga under jord eftersom tunnelbanan inte får ha för kraftig lutning.

Profil över hur djupt tunnelbanan byggs Kungsträdgården-Sockenplan

Du kan läsa om de olika alternativen i utredningen nedan och i samrådsredogörelsen har vi samlat alla synpunkter som kommit in kring lokaliseringen.

Beslut landstingsstyrelsen 2015-10-06 att godkänna utredningen kring sträckan genom och placeringen av stationen i Slakthusområdet (dokumentet läggs upp igen inom kort)

Tjänsteutlåtande för lokaliseringsutredningen

Utredningen och dess underlags-PM

PDF iconLokaliseringsutredning
PDF iconKoppling av Blå linje till Grön linje söderort
PDF iconMiljö
PDF iconSpår
PDF iconStationstillgänglighet
PDF iconStationsuppgångar
PDF iconTrafikanalys

Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2015

Länsstyrelsen har beslutat att utbyggnaderna  av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka och från Sofia till Gullmarsplan/söderort innebär betydande miljöpåverkan. Det innebär att för båda sträckorna ska samråd ske med statliga myndigheter, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för prövningen av järnvägsplanen.

Samråd 2015 – om sträckning och stationslägen

Samrådet som ägde rum i februari/mars 2015 och handlade om möjliga lägen för stationsuppgångar. Nedan hittar du samrådsmaterialet.

Samrådsmaterial
2013 års Stockholmsförhandling

Hösten 2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanenätet.

Läs mer om Stockholmsförhandlingen

Idéstudie 2013

Trafikförvaltningen genomförde 2013 en idéstudie om en utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort. Den förlängning till Nacka, som samtidigt utreddes i en förstudie, skulle på så sätt även kunna kopplas till Grön linje söderut.

PDF iconIdéstudie Utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan Söderort
PDF iconUnderhandsrapport till förstudie Nacka (inkl Söderort)
PDF iconFöljebrev underhandsrapport Tunnelbana till Nacka (inklusive Söderort)
PDF iconRitningar underhandsrapport Tunnelbana till Söderort

En sammantagen bedömning, utifrån analyser i de båda studierna, är att det som kallats alternativ 6 till Nacka i förstudien och alternativ 6C till Gullmarsplan/Söderort i idéstudien är de bästa utifrån uppsatta mål.

Alternativ 6 och 6C innebär i förhållande till andra alternativ:

 • Stort resande och stora resenärsnyttor i Nacka, på östra Södermalm och i Söderort
 • Lägst investeringskostnad
 • Lägst driftkostnad
 • Bäst samhällsekonomisk lönsamhet
 • Kortast resväg och restid för resenärer som startar söder om Gullmarsplan och har målpunkt i centrala Stockholm
 • Små negativa miljökonsekvenser. 
Förstudie 2012

2012 slöt Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner en politisk överenskommelse om att ta fram en förstudie för att bygga en tunnelbaneförbindelse. Trafikförvaltningen genomförde studien med utgångspunkt att Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården mot Nacka. Syftet var att titta på olika sträckningsalternativ och stationslägen och belysa de olika konsekvenserna av dessa.

Sju alternativa sträckningar studerades närmare:

 • Alternativ 1: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via Djurgården, östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 2: Sänktunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 3: Sänktunnel under Saltsjön. Östlig sträckning samlokaliserad med vägförbindelse.
 • Alternativ 4: Sänktunnel under Saltsjön. Sträckning via Slussen, östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 5: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Henriksdal.
 • Alternativ 5b: Sänktunnel under Saltsjön, Sträckning via östra Södermalm och Henriksdal.
 • Alternativ 6: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad.

Under utredningen genomfördes omfattande samrådsaktiviteter med allmänhet och berörda sakägare. Närmare 5 000 synpunkter och idéer kom in från allmänheten, organisationer och företag.

PDF iconFörstudie Tunnelbana till Nacka 2014-03-26
PDF iconUnderhandsrapport till förstudie Nacka
PDF iconFöljebrev underhandsrapport Tunnelbana till Nacka
PDF iconRitningar underhandsrapport Tunnelbana till Nacka
PDF iconLänsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 2013-12-05
PDF iconSamrådsredogörelse
PDF iconSamrådsredogörelse bilaga 1 Sammanfattning av den tidiga dialogen
PDF iconSamrådsredogörelse Bilaga 2 samråd april 2013