Skvaltan

Våra arbeten i Skvaltan.

Aviseringar

Strax söder om Skönviksvägen, bort mot trafikplats Skvaltan, har vi ett arbetsområde för tunnelbanan. Arbetstunneln som mynnar ut på området används för att transportera ut bergmassorna från tunnelarbetena i Centrala Nacka. Arbetsområdet kommer att användas under hela byggtiden för exempelvis arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Arbetet vid Skvaltan

Nu pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar under Centrala Nacka. Från arbetstunneln vid Skvaltan arbetar vi i två riktningar; mot Järla i väster, och österut där vi bygger uppställningsspår för vändande tunnelbanetåg.

Du kan följa tunnelarbetet på vår framdriftskarta. Kartan visar hur långt vi har kommit med spårtunnlar och stationsutrymmen under jord.

Borrningarna och sprängningarna ska pågå till år 2025. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska också inredas och byggas klart ovan jord. Trafikstart är år 2030.

Arbetet med spårtunnlarna vid station Nacka utförs av Skanska på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Så påverkas du

Arbetet omfattar bland annat bergborrning, sprängningar och utlastning av bergmassor. För dig som bor i närheten kan det innebära störningar i form av stomljud från borrningen samt buller och vibrationer från sprängningar. Buller och stomljud kan även uppstå vid andra arbetsmoment i tunneln och på arbetsområdet.

Kommunens avstängning av gång- och cykelväg

I anslutning till tunnelbanans arbetsområde arbetar Nacka kommun med en ny förbindelseväg mellan trafikplats Skvaltan och Skönviksvägen. Med anledning av vägarbetet är gång- och cykelvägen mellan Skönviksvägen och ICA Maxi tillfälligt avstängd. Läs mer om arbetet hos Nacka kommun.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00