Nu börjar förändringen av Stigbergsparken

Nyhet  Södermalm  2020-05-15
Under våren och sommaren påbörjas flera arbeten i Stigbergsparken, där Södermalms nya tunnelbanestation Sofia kommer att ha sin uppgång. Med fler människor i rörelse får parken en ny funktion – med nya gångstråk och grönska.

Publicerad 2020-05-15

Arbetet med den nya stationen Sofia, på östra Södermalm, kommer att bli alltmer synligt under det kommande året. Under våren och sommaren börjar en del förberedelser inför bygget av det djupa schaktet som börjar byggas i Stigbergsparken under 2021.

Befintliga ledningar flyttas och två elnätstationer som idag står i parken kommer att flyttas in i Stigberget. Under sommaren och hösten görs ledningsomläggningar i parken och längs med Folkungagatan.

Läs mer om aktuella arbeten på Södermalm.

Anpassning för ökad belastning

Stockholms stads vision är att Stigbergsparken ska bli ”ett gemensamt stadsrum på östra Södermalm”. Platsen får till viss del en ny funktion när stationen står färdig år 2030 och trafiken på utbyggnaden av Blå linje är igång. Då beräknas antalet på- och avstigningar vid Sofia bli omkring 35 000 per dygn. 

– Det är ungefär lika många som vid Hornstull eller Karlaplan idag. Då behöver vi till exempel nya gångstråk som klarar av den ökade belastningen, säger Andreas Burghauser, projektchef för nya tunnelbanan till Södermalm.

Området kring stationen kommer att få både torgliknande ytor och sammanhållna gröna ytor. En stor del av dagens grönska kommer att vara kvar, bland annat de flesta av dagens träd. Samtidigt som en del träd tas ner ska ett större antal nya träd planteras och det blir även ny markgrönska.  

Mitt i Stigbergsparken kommer stationsbyggnaden att ligga, där snabba hissar tar resenärer från plattformen 100 meter under markytan till gatunivå på omkring 30 sekunder.

Träd skyddas under arbetet

För att göra plats för den nya stationentrén och den arbetsyta som krävs så kommer en del av träden i parken att behöva tas ner men många kommer vara kvar och skyddas under våra arbeten. Vi tar bara ner de träd som måste tas ner och för de träd som ska finnas kvar vidtar vi olika skyddsåtgärder, bland annat för att skydda rötter. Vi har en tät dialog med Stockholms stad om dessa frågor.

De träd som detaljplanen beskriver som skyddade ska bevaras. Tillsammans med Stockholm stad utformar vi arbetsområdet på ett sätt som ska spara så många träd som möjligt.

– Vi har ju ett gemensamt mål att det här ska bli en så bra plats som möjligt, både för de framtida resenärerna och för alla andra som är i parken, säger Andreas Burghauser.

Vill du veta mer om planerna för station Sofia? Läs Stockholms stads gestaltningsprogram för parken och det för stationsbyggnaden eller detaljplanens planbeskrivning.

Klicka på bilden om du vill se en karta över hur parken planeras se ut när tunnelbanan är klar.

Tidigare artiklar om station Sofia:

Se hela Sofia – uppifrån och ner
Stadens rum förändras med nya stationer
Samarbete nyckeln till bra lösning
”Ett höghus fast tvärtom”

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00