Skip to main content

Tunnelbana till Älvsjö

En ny linje ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Vi planerar för sex stationer och flera bytespunkter till annan kollektivtrafik som pendeltåg, tunnelbana och tvärbana.

Under hösten 2020 inleds en lokaliseringsutredning som ska utreda för- och nackdelar med flera alternativa utformningar. I Sverigeförhandlingen har staten, Stockholms stad och Region Stockholm kommit överens om att stationerna ska vara Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Lokaliseringsutredningen ska jämföra olika sätt att förverkliga detta men också om det finns andra lösningar som kan vara bättre. Alternativen ska jämföras utifrån bland annat kostnad, miljöpåverkan, nyttan för resenärer och vad som är tekniskt genomförbart.
 

Utredningen leder fram till ett beslut om vilket av alternativen som ska projekteras vidare. Under lokaliseringsutredningen och även senare under projekteringen pågår samråd med allmänheten, myndigheter och andra berörda, för att det ska vara möjligt att komma med synpunkter under hela processen tills vi har en färdig plan.