Skip to main content

Påverkan på trafiken

Vi kan behöva leda om vägen för gående, cyklister och bilister vid våra arbetsplatser. I sådana fall visar skyltar vägen. 

Om våra arbeten påverkar kollektivtrafiken kommer det att finnas information om hur du kan åka istället.