Skip to main content

Så går upphandling till

Vi upphandlar enligt LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146). Vid upphandlingar enligt LUF har vi möjlighet att använda ett kvalificeringssystem. Upphandlingar genomförs i full internationell konkurrens.

Information om upphandling
För att informera marknaden om specifika upphandlingar har vi en upphandlingstidplan som uppdateras löpande, ungefär varannan månad. Här hittar du inforrmation om tilldelade kontrakt


Kvalificering
För kvalificering av leverantörer använder vi Achilles System AS kvalificeringssystem TransQ. Leverantörer kontaktar själva Achilles System för registrering och prekvalificering i systemet.

Kvalificering innebär att en bedömning görs av leverantörernas tekniska förmåga och kapacitet, liksom finansiell och ekonomiska ställning. I samband med upphandling görs en kvalificering för var specifika kvalificeringskrav ställs och granskas. 

achilles.com finns mer information om hur du gör för att registrera företaget.

Inbjudan till anbudsgivning
Leverantörer som uppfyller kvalificeringskrav bjuds in till anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Omfattningen, information om hur anbuden jämförs och tider framgår av förfrågningsunderlaget. Alla upphandlingsdokument läggs i beställarens dokumenthanteringssystem Webforum. I inbjudan till anbudsgivning anges länk till komplett förfrågningsunderlag.

För att delta i upphandling krävs att du registrerar ett konto i TendSign. Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisationsnummer.