Skip to main content

Så håller vi koll

Illustration för inventeringar och besiktningar
När vi arbetar med att bygga och spränga behöver vi ha kontroll på alla byggnader och anläggningar som berörs av våra pågående arbeten.

Vi har därför gjort riskanalyser på de byggnader och anläggningar som våra arbeten kan påverka. Vi mäter också nivåerna av buller, vibrationer och grundvatten – och följer upp vattenkvaliteten. Ambitionen är att påverka omgivningen så lite som möjligt.

Mätningar
Besiktningar