Hoppa till huvudinnehåll

Så här går det till att bygga tunnelbana

Tunnelbanebygge
Hela den nya tunnelbanan byggs under jord i bergtunnlar.

Bergtunnlarna kommer att borras och sprängas ut. Det är en väl beprövad byggmetod. 

Först tätas berget. Det kallas förinjektering. Långa borrhål borras i väggar och tak. I borrhålen sprutas en cementblandning in som tätar sprickorna i berget. En så kallad injekteringsskärm bildas när cementen stelnat. Det ökar säkerheten inför sprängningen.

Hålen för sprängning borras innanför injekteringsskärmarna. Borrhålen fylls med sprängmedel som laddas. Laddningarna kopplas samman enligt ett schema som styr sprängningen.

Sprängstenen schaktas sedan ur med hjälp av schaktmaskiner och lastbilar. Om det behövs tätas berget igen genom efterinjektering. Sedan börjar processen om igen. 

Borrning: 20–25 meter långa hål borras för injektering. 

Injektering: En cementblandning sprutas in i borrhål och sprickor. 

Sprängning: Nya hål borras som fylls med sprängmedel.

Bortforsling: Löst berg knackas loss och forslas bort.

Film: Så byggs en tunnel (3 minuter):