Skip to main content

Samråd för tunnelbana till Älvsjö

För att bygga ut tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö genomförs en samrådsprocess i flera steg, med start hösten 2020 och som pågår tills vi har en färdig plan och miljödom. Här samlas information om var i processen projektet befinner sig, hur allmänhet och andra kan påverka samrådet och hur planerna ser ut.

I november genomförs den första samrådsaktiviteten för utbyggnaden av tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Genom att tycka till tidigt i planeringen finns större möjlighet att påverka.

När en ny tunnelbanelinje ska byggas undersöks var det är bäst att bygga, var stationer kan placeras och olika alternativ ska jämföras för att se vilka olika för- och nackdelar de har. Den så kallade lokaliseringsutredningen tittar på var stationerna kan ligga för att göra mest nytta för de som ska resa i framtidens tunnelbana. Samtidigt undersöks var det är bäst att bygga tunnlarna, utifrån hur berget ser ut, vilken miljöpåverkan blir under både byggtiden och när vi är klara, vilka kostnader som olika alternativ kan få och så vidare.

Nu genomförs det allra första samrådet och då finns inte en färdig lösning att visa upp. Syftet med det första samrådet är istället att få in synpunkter från allmänheten, de som påverkas av utbyggnaden, olika myndigheter och andra verksamheter. Därför är det i början som möjligheten att påverka är som störst. För att kunna jämföra olika alternativ behöver projektet få in synpunkter från alla som har lokalkännedom, olika sorters expertis eller helt enkelt kreativa idéer om hur tunnelbanan till Älvsjö kan bli så bra som möjligt.

I detta samrådsunderlag kan du läsa mer om projektet och bakgrunden till utbyggnaden:


Öppna hus inställda på grund av covid-19

Vi har bjudit in till öppna hus på tre platser, men på grund av skärpta riktlinjer från Folkhälsomyndigheter efter de senaste veckornas ökade smittspridning av covid-19 så har de fått ställas in. Det går fortfarande bra att lämna synpunkter. För frågor om samrådet så går det också bra att maila eller ringa till kundtjänst.

Synpunkter kan mailas till registrator.fut@sll.se eller skickas med brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet eller mailet med ”Samråd Älvsjö”. Skicka synpunkter senast den 6 december 2020.

För frågor om samrådet eller projektet går det också bra att ringa kundtjänst 08-600 10 00.