Snart startar nya arbeten i Hökarängen

Ett nytt arbetsområde kommer snart att ta form söder om Hökarängens station. Arbetet är en del av utbyggnaden av Högdalsdepån.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-08-17

I området mellan Saltvägen och Lingvägen i Hökarängen kommer Region Stockholm inom kort att ställa i ordning ett nytt arbetsområde. Här kommer arbeten att göras för den nya tunnel som ska koppla ihop Högdalsdepån och tunnelbanans Farstagren.

Det första som händer är att arbetsområdet stängslas in. Instängslingen planeras att starta inom de närmaste en-två veckorna. Därefter fortsätter arbetet med att ställa upp byggbodar, göra i ordning marken och ta ned träd. Sprängarbetena på platsen är planerade att starta senare under hösten.

Gång- och cykeltunneln mellan Saltvägen och Lingvägen stängs av och gång- och cykeltrafiken genom området kommer att ledas om. Arbetet på platsen planeras att avslutas våren 2025. Då öppnar gång- och cykelvägarna på nytt och de träd som har tagits ned har ersatts med nya.  

Preliminär tidplan

Förberedande arbeten: Sommar – Höst 2022
Sprängarbeten ovan jord: Höst 2022 – Sommar 2024
Arbeten i spårområde: Sommar 2023 – Höst 2024
Tunnelarbeten: Vinter 2023/2024 – Vår 2025
Arbetsområdet tas bort: Vår 2025
Utbyggnaden av depån är klar: 2026

Så här kommer platsen att se ut när allt är klart. Vy mot söder.

Information i brevlådan

Boende och verksamheter närmast arbetena har i veckan fått hem en broschyr i brevlådan som berättar mer om vad som kommer att hända på platsen. Om du inte har fått någon broschyr kan du ladda ned den här:

Informationsbroschyr Hökarängen Augusti 2022

Öppet hus i september 

Den 8 september klockan 18:00 bjuder Region Stockholm in till öppet hus på Kvickentorpsskolan. Representanter från projektet kommer att vara på plats för att svara på frågor om arbetena, störningar och påverkan på området.  

Kartan visar hela arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.  

Fakta: Högdalsdepån byggs ut  

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.   

Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00