Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

Blasieholmen, Installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten. Arbetena utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår under vintern/våren 2020. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.

Södermalm, Londonviadukten, arbetsområde och arbetstunnel

Här skapas ett arbetsområde för en kommande arbetstunnel. Under februari inhägnas området med byggplank och staket, arbetsbodar sätts upp och enklare markarbeten genomförs. Vi planerar att börja med sprängningsarbeten i mars. Hela arbetstunneln, båda grenarna, beräknas ta 18 månader att spränga ut. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte att göras på natten. Massorna fraktas bort på lastbilar österut på Stadsgårdsleden. Arbetena utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken:
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Vilka dagar och tider:
Arbetena utförs dagtid måndag till fredag. 


Inför byggstarten av arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm skickade vi ut information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.
Här kan du läsa foldern: Information om byggstart, Januari 2020

 

Södermalm, Folkungagatan, ledningsarbeten

Vi utför ledningsarbeten i Folkungagatan i höjd med vår arbetsplats vid Londonviadukten. Arbetena omfattar rivning av asfalt samt schakt – och ledningsarbeten. Tidvis kommer arbetena orsaka buller från maskiner. Arbetet utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Folkungagatan kommer att vara öppen för trafik under hela perioden. Nattetid (22-05) kommer vissa körfält att stängas av i perioder. Trafik dirigeras runt arbeten med hjälp av flaggvakter.

Dagar och tider
Arbetena utförs nattetid kl 22-05, helgfri måndag till fredag 20 januari – 14 februari 2020.