Hammarby Sjöstad

Våra arbeten i Luma och Vintertullen

Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg

I Hammarby Sjöstad har en arbetstunnel från Hammarby Fabriksväg sprängts fram till Luma. Arbetstunneln kommer att fungera för in- och uttransporter av såväl maskiner som personal när den norra och södra stationsentrén till nya station Hammarby kanal ska byggas.

Under perioden mars – september sker ledningsomläggningar kring Luma och Heliosgången för att förbereda för den södra stationsentrén. Arbetet utförs av Frijo på uppdrag av Region Stockholm.
Läs mer här.

Arbetstider

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–22.

Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Påverkan på området

Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet körs västerut på Hammarby Fabriksväg och vidare ut på större vägar via Södra länken. Som ett led i att skapa en trygg trafiksituation kommer Hammarby Fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster. Vid sprängningar stoppas trafik, såväl som gång- och cykeltrafik på Virkesvägen och Hammarby Fabriksväg en kort stund.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00