Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 


När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms eller anmäla sig för spräng-sms.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Gullmarsplan, ny plattform


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser på bussterminalen, i stationsnivå och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Arbeten vecka 27-28: Bussterminalen: markarbeten vid mittö och mittöns södra förlängning.
Arenagången: västra trappan och vid öppningen mot bussnivå samt ”taket” under bussdäck. Obs! Vissa arbetsmoment kan upplevas som störande, arbete kan startas kl 05.30
Arbete vid centrala trappan på spårnivå.
Arbete med balkar för gångbro och stomme för hiss mellan centrala och östra trappan under bussdäcket.
Markarbeten vid parkeringsytan intill byggöverfarten vid Tvärbanan.
Start pålning för spont vid spår.
Rivning över spår.
Fortsatt byggnation av plattform.
På grund av coronatider har vi utmaningar med personal- och materialförsörjning. Det kan innebära omplanering av produktionsmoment. Arbeten sker både dag- och natt.

Arbetsområdet vid Nynäsvägen: Cykelbanan leds om vissa dagar mellan kl 22-06. 

Trafikpåverkan 22 juni - 16 augusti
Under denna period stängs tunnelbanetrafiken av på grön linje mellan Globen och Gullmarsplan. Vi behöver arbeta i och över alla Hagsätrabanans tre spår. Det är en förberedelse för det hisschakt som ska byggas och ansluta till den nya blå linjen. Vi bygger ut plattformen på norrspår och stänger av spåret. Plattformens breddning innebär att på- och avstigning sker via mittspåret när arbetet är klart och trafiken går som vanligt igen.  Under avstängningen, sök alternativa resvägar på sl.se. Pressinformation från trafikförvaltningen.

Påverkan närmiljö
Närboende kan uppleva störningar för det arbete i spår som utförs i sommar och nattarbete kommer ske. Helgjobb kommer förekomma. Närområdet aviseras med sms.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Sidan uppdaterad 2020-07-03

 

 

Sundstabacken, arbetsområde och arbetstunnel


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken bygger vi en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal där vi bygger en ny uppgång. Det inhägnade området vid Sundstabacken utgör vår arbetsplats. Vi har även en etablering under broarna. Arbeten med arbetstunneln kommer pågå 1,5-2 år. Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Avisering vid sprängning
Vi spränger flera gånger om dagen och har inga fasta sprängtider. Varje sprängning föregås av flera korta signaler följd av en lång signal. I samband med sprängningarna görs tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet.
Intresserade kan få sprängvarning via SMS. Vi skickar då ett sms 30 minuter innan varje sprängning. Anmälan görs via länken.

Säkerhetsåtgärder
Sprängmattor och splitterduk placeras för ytan som sprängs.
Vibrationsmätare placeras ut för att säkerställa att vibrationer inte påverkar närliggande byggnader.

Andra typer av arbeten, till exempel transporter av material och bergmassor, kommer att förekomma. 

Påverkan på trafik och närmiljö

Arbetsområdet omfattar en stor del av den grusade ytan men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00. 

Arbete kan förekomma till kl 22 dock ej sprängning eller arbeten som överstiger riktvärden för buller enligt vår miljödom. Arbete kan även förekomma lördagar 7-19.

Under vecka 30, 31 förekommer inga arbeten.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms eller anmäla sig för spräng-sms.

Sidan uppdaterad 2020-06-25

Sockenplan, spår- och servicetunnel

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Arbeten har ännu inte påbörjats. Under vecka 27 skickas brev ut till närområdet med erbjudande om besiktning. 

Preliminär tidplan:
Juni: kontrakt med entreprenör
Aug: arbetsområdet invid Enskede gårds gymnasium hägnas in
Aug: digitalt öppet hus för närområdet - information kommer i brevlådan 
Aug-dec: besiktning av fastigheter inom 50 meter av våra vibrationsalstrande arbeten. Fastigheter som står på lera inom 100 meter besiktas också.
Sep-dec: ledningsomläggningar, trafikanordningar, schaktarbeten och spont

Trafikpåverkan
Mellan 22 juni - 16 augusti
stängs tunnelbanetrafiken av på Grön linje mellan Globen och Gullmarsplan. Vi behöver arbeta i och över alla Hagsätrabanans tre spår. Det är en förberedelse för det hisschakt som ska byggas och ansluta till den nya blå linjen. Vi bygger ut plattformen på norrspår och stänger av spåret. När arbetet är klart finns en bredare plattform som ansluter till mittspår där norrgående trafik kommer gå efter avstängningen. Sök alternativa resvägar på sl.se. Pressinformation från trafikförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2020-07-07