Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart (den rosa linjen).

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Gullmarsplan


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under Grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika plan på stationen. Under veckorna 6 -7 utförs arbeten på bussplan där vi bland annat uppför en ny rastlokal. Vi förbereder även arbeten med att anpassa bussterminalen för en förändrad framtida körbana. Frågor om ev ändrade hållplatslägen hänvisas till trafikförvaltningen.

Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Arbetena bedöms inte påverka trafik, resenärer eller närboende.

Dagar och tider
Merparten av våra arbeten sker nattetid mellan klockan 21 och 5. Dagtid utförs icke-störande arbeten. 

Sundstabacken, förberedande arbeten


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken ska vi bygga en arbetstunnel som ska leda ner till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal. Där byggs en ny uppgång. Nu har vi hägnat in området som utgör vår arbetsplats. Inom kort påbörjas markarbeten, trädfällning och rensning för tunnelmynningen som ligger i grönområdet vid backen mot Gullmarsplan. Sprängningsarbeten påbörjas under våren. Arbeten kommer pågå under flera år. Ytan iordningställs och träd återplanteras när vårt arbete är klart.

Påverkan på trafiken
Arbetsområdet kommer omfatta en stor del av den grusade ytan men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.

Söderort, installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår under det första kvartalet 2020. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.