Mårtensdal

Våra arbeten i området kring Mårtensdal.

Gå till

Spår- och servicetunnel norrut

Den nya Blå linjen byggs mellan Kungsträdgården och ansluter vid befintlig station Sockenplan. Nu spränger vi för spår- och servicetunnlar norrut, mot Södermalm.

Hör eller känner du våra arbeten? Just nu har arbetet passerat det höga kontorshuset i Mårtensdal. Sprängning eller borrning kan upplevas på långt håll men vi mäter kontinuerligt hur hus och omgivning påverkas. Följ arbetet via projektets framdriftskarta.

Du är 100 gånger känsligare än ditt hus

Vi spränger norrut, mot Södermalm. Bergmassorna från spår- och servicetunnlarna kommer transporteras ut genom arbetstunneln vid Sundstabacken som kommer användas för detta ändamål till 2025. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Bilden visar var den nya blå linjen ska gå mellan Södermalm och Sockenplan samt de två uppgångarna för station Gullmarsplan.

Arbetstider

Sprängningsarbeten pågår för spår- och servicetunnlar. Vi arbetar normalt dagtid kl 07.00-19.00, vid behov även natt samt lördagar.

Påverkan på området

Utöver ljud från borrning och sprängning förekommer transporter vid olika tidpunkter. Bergmassorna lastas inne i arbetstunneln vid Sundstabacken och körs sedan ut via Hammarbybacken och vidare ut på större vägar via Nynäsvägen. Arbetstunneln kommer användas för detta ändamål under hela byggtiden.

Spräng sms

Vill du veta när vi spränger? Anmäl dig till spräng sms så får du ett sms 30 min innan vi spränger. Anmäl dig här.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00