Sundstabacken

Våra arbeten vid Sundstabacken.

Arbetstunnel Sundstabacken

Vid Sundstabacken har vi byggt en arbetstunnel för transport av bergmassor. Arbetstunneln leder till den kommande spårtunneln som norrut kommer från Kungsträdgården och söderut ansluter till befintlig station Sockenplan. Bergmassorna från spår- och servicetunnlarna samt den nya plattformen på station Gullmarsplan tas ut genom arbetstunneln.

Bilden visar var arbetstunneln vid Sundstabacken är placerad.

Arbetstider

Arbetstunneln är nu utspräng. Sprängningsarbeten för spår- och servicetunnlar norrut och söderut pågår. Vi arbetar normalt dagtid kl 07-19, vid behov även natt samt lördagar.

Påverkan på området

Byggtrafik förekommer vid olika tidpunkter. Vid produktion lastas bergmassor inne i tunneln och körs sedan ut via Hammarbybacken och vidare ut på större vägar via Nynäsvägen. Arbetstunneln kommer användas för bergtransporter under hela byggtiden till 2025.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00