Tunnelbygget tar paus i Hökarängen

Mindre bullrande arbeten framöver vid Örbyleden.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-06-30
Tunnelarbete

Mellan den 11 juli och slutet av augusti planeras inte några tunnelsprängningar i arbetstunneln i Hökarängen. I stället är det andra typer av arbeten som kommer att göras. Bland annat ska nya ledningar läggas på platsen, vägen ned i tunneln asfalteras och området göras i ordning inför arbetet med själva spårtunneln och den underjordiska uppställningshallen som startar i höst.

Fakta: Högdalsdepån byggs ut  

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.   

Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00