Sprängstart på Gullmarsplan

Efter några år av förberedelser för att skapa plats för de nya högkapacitethissarna, är det nu dags att ta sig igenom berget. Efter påsk börjar mer störande arbeten på station Gullmarsplan.

Nyhet  Söderort  2022-04-13
Utrymmet på Gullmarsplan där hissarna ska placeras.

Först sprängs en del av berget bort för att skapa en planare yta. Sedan borras mindre hål och berget tätas. När det är klart borras ett hål vertikalt 70 ner till den nya plattformen. För att göra hålet stort nog för hissarna sprängs det sedan ut ytterligare.

Läs mer: Så byggs schakt uppifrån och ner – och upp igen

Arbetet planeras noga med hänsyn till övrig trafik, resenärer och närboende. Sprängvarning (med tuta) sker innan varje sprängning. Det ropas även ut i högtalarna. Sprängning kan ske vardagar mellan klockan
10–14. Resenärer och närboende kommer känna av arbetet men vi mäter noga vår påverkan på omgivningen.

Spräng-sms

Boende eller verksamma som har en telefon (fast eller mobil) kopplad till en adress i området kan få ett sms 30 minuter innan vi spränger. Anmäl dig här.

Spår- och servicetunnlar

Parallellt med arbetet på stationen pågår sprängning för spår- och servicetunnlar. Norrut har arbetet passerat Mårtensdal. Söderut är arbetet i höjd med Gullmarsplan. Merparten av bergmassorna från sprängningarna tas ut genom arbetstunneln vid Sundstabacken.

Tidplan

Sprängning för spår- och servicetunnlar pågår fram till och med 2023. Arbetet på stationen pågår ytterligare några år. Borrning och sprängning för hissarna pågår fram till våren 2023. Därefter byggs en betongform som ska omsluta hissarna. Hissarna utrustas sedan med all teknik. De sista åren återställs stationen och byggplank tas bort. Sedan förses den nya tunnelbanan med hissar, rulltrappor och teknik innan den testas och provkörs. Trafikstart för Blå linje är 2030.

Fakta

Den nya Blå linjen hamnar under dagens tunnelbana, 70 meter ner. Stationen får därmed fyra nivåer. Förbindelsen mellan biljetthallen och plattformen sker med fem högkapacitetshissar. Hissarna har plats för totalt cirka 200 personer. Hissfärden tar 41 sekunder.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00