Skip to main content

Nyheter - Barkarby

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Se nya tunnelbanans första plattform

Plattformsutrymme för tunnelbanan i Barkarby
Plattformsutrymmet för Barkarby station börjar bli klart. Följ med 30 meter under marken, till platsen där resenärer kommer att vänta på tunnelbanan om några år.
Publicerat 2021-02-09

– Det är här man kommer att stå för att kliva på tunnelbanan och åka vidare mot Kista eller T-centralen, eller ännu längre, säger Peter Dahl, samordnande projektledare för Blå linje till Barkarby.

2021-02-09

Här börjar bygget av Barkarbys uppgångar

Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby, står vid arbetsområdet i Veddesta
I Veddesta pågår nu arbetet med det som ska bli en av station Barkarbys två uppgångar. Samtidigt som arbetet syns och hörs allt mer på markytan pågår även sprängningar underifrån, från plattformen.
Publicerat 2021-02-05

Nu har arbetet med spontning börjat för att det sedan ska gå att schakta och senare spränga fram det som blir rulltrappsschaktet.

2021-02-09

Spontning – för miljöns skull

Sponten vid arbetstunneln på landningsbanan i Barkarby
För att kunna bygga en tunnel måste man börja ovan jord. Spontning är ett av de första arbetsmomenten, som bland annat är viktigt för att skydda omgivande miljö och grundvatten.
Publicerat 2021-02-02
2021-02-10

Karttjänst visar hur tunnlarna växer

På kartor går det att se hur långt bygget av nya tunnelbanan kommit. Till vänster Barkarby station och till höger Järla station. Grön färg visar utsprängd tunnel och orange var vi arbetar den närmaste tiden.
Nya tunnelbanans många kilometer tunnlar byggs under lång tid. Nu går det att följa arbetet i kartform.

Produktionen av nya tunnelbanans tunnlar är i gång på nästan alla platser och bygget ska pågå under mer än tio år.

2021-02-10

Nya tunnelbanans arbete börjar synas i Akalla

Akalla tunnelbanestation
Nu börjar arbetet med nya tunnelbanan även att märkas på Akalla station, där spårrivning och bygge av skyddsväggar pågår under våren.

Om du åker från stationen i Akalla kan du under våren både se och höra arbetet med att förlänga Blå linje till Barkarby. Däremot kommer inte tunnelbanetrafiken att påverkas.

2021-01-18

Närkontakt mellan Förbifarten och ny tunnelbana

Förbifartens och nya tunnelbanans tunnlar korsar varandra med fem meters marginal väster om Akalla.
Strax väster om Akalla korsar två av Stockholms stora infrastrukturprojekt varandra. Nya tunnelbanan till Barkarby ska sprängas fram fem meter under tunnlarna för E4 Förbifart Stockholm.

Publicerad 2020-12-04

Att man behöver anpassa sig till andra anläggningar under marken eller till bebyggelse är vanligt när man bygger i Stockholm. Då är det viktigt med god dialog och tidigt samarbete.

2020-12-04

Vi spränger på lördagar i vissa områden

Från och med den 5 december kan nya tunnelbanan till Barkarby spränga också på helgfria lördagar i två områden.
2020-11-27 

Blå linje till Barkarby bygger nu ut spårtunnlar och stationer för fullt. Från och med den 5 december kommer sprängningar att kunna ske även på helgfria lördagar mellan klockan 9 och 16. 

2020-11-27

Så här långt har vi kommit

Framdriftskartan 201119
Nu finns det en uppdaterad framdriftskarta.

Nu är framdriftskartan för Blå linje till Barkarby uppdaterad. I kartan kan du se de sträckor vi har sprängt ut tunnlar, grönrandig markering, och var vi planerar att arbeta under november och december, orange markering med prickar.

2020-11-19

Se infomötet när du vill

Missade du det digitala infomötet?

Publicerad 2020-11-19

Den 10 november hade vi ett digitalt möte om arbetet med spårtunnlar och stationer för Blå linje till Barkarby. Presentationen finns inspelad så nu kan du titta och lyssna när du har tid. Vi berättar bland annat om vad vi ska bygga härnäst och hur det går till när vi borrar och spränger fram tunnlar. Du får också veta mer om hur våra bergarbeten kan påverka omgivningen.

2020-11-19

Pages