Skip to main content

byggskede

Berget som ska rymma ny tunnelbana

Stockholmsgranit är grå eller rödaktig och är bra berg för tunnlar. Så här ser den ut under Londonviadukten. Vid kartering dokumenteras bland annat hur mycket sprickor det finns i berget. Ett valvformigt tak ger stabilare tunnel.
Gärna stockholmsgranit men aldrig episyenit. Så vill geologerna ha det. Följ med ner bland gnejs, spricksystem och sockerbitsberg.

Publicerad första gången 2020-12-10

Geologer studerar noga berget som kommer i dagen när tunnlar sprängs fram. Deras tunnelkarteringar är viktiga för hur arbetet ska fortsätta.

2021-08-24

Kontakta andra som också stör

Det byggs på många håll i stockholms län. Nya tunnelbanan är en av många aktörer som stör.
Många byggprojekt är igång runt om i Stockholmsområdet och de flesta märks på ett eller annat sätt. Här kan du läsa om vilka som arbetar just där du befinner dig.

Publicerad 2021-03-02 (Publicerad första gången 2020-09-30)

2021-03-09