Skip to main content

Nyheter - Depå

Nytt nyhetsbrev från utbyggd depå i Högdalen

I helgen delades årets första nyhetsbrev ut till hushåll och verksamheter i närheten av nya tunnelbanans arbeten i Högdalen och Hökarängen.

Publicerad 2021-05-31

2021-05-31

Byggstart för arbetstunneln i Hökarängen

Arbetet med att bygga en arbetstunnel intill Örbyleden i Hökarängen går in i ett nytt skede och snart kommer arbetet att märkas mer i området.  

Publicerad 2021-05-12 

De förberedande arbetena som startade under vintern när området gjordes i ordning har avslutats och sprängarbetet planeras att starta i mitten av juni.  

2021-06-21

Nya provborrningar i Hökarängen

Region Stockholm undersöker marken inför byggandet av nya el- och vattenledningar som behövs för anslutningsspåret mellan Högdalsdepån och tunnelbanans Farstagren.

Publicerad 2021-05-10

2021-05-10

Nya spontarbeten i Högdalen

Under vecka 18 startar nya spontarbeten i slänten söder om Högdalsdepån. Arbetet beräknas pågå till och med november.  

Publicerad 2021-04-29  

(Bild: Området där fjolårets spont slutar och årets arbeten tar vid. Till höger i bild syns Högdalsdepån.)

2021-04-29

Missade du mötet om våra arbeten i Högdalens industriområde?

Hela sändningen har spelats in och finns att se på vår webbsida i efterhand, när det passar dig.

Publicerad 2021-04-21

2021-04-21

Högdalen depot is the heart of the new metro

Tåg kör in till depå i Högdalen
The new metro is not only new routes and stations. Nothing would work without room to maintain the trains. That is why the metro depot in Högdalen is being expanded - the heart of the new metro circulation.

Published 08-04-2021

The expansion of the metro is in full swing around the Stockholm area. In Högdalen some of the most important work is under way to make the new metro a reality – here Högdalen depot is being expanded to accommodate the new trains inserted on the routes. 

2021-04-08

Välkommen på digitalt informationsmöte om våra arbeten i Högdalens industriområde

Tisdag den 20 april klockan 19:00 bjuder Region Stockholm in till ett digitalt informationsmöte om arbetet med utbyggd depå i Högdalen. 

Publicerad 2021-04-06 

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska tunnelbanedepån i Högdalen byggas ut. Under 2021 kommer arbetet med utbyggnaden av depån att börja märkas mer i området i och kring Högdalens industriområde.  

2021-04-06

Koll på grundvattnet när depån byggs ut

Hökarängen och Högdalen får nya mätrör för grundvattennivåer när Region Stockholm bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen.  

Publicerad 2021-04-01 

(Bild: Borrmaskin som installerar grundvattenrör och Hanna Nordin von Platen, handläggare grundvatten)

2021-04-01

Nattarbeten på Harpsundsvägen

Ledningsomläggningar tvärs över Harpsundsvägen i Högdalen gör att vägen får begränsad framkomlighet på kvällar och nätter under två veckors tid.

Publicerad 2021-03-25

Under vecka 13 och 14 kommer Region Stockholm att lägga om kraftledningar under Harpsundsvägen med anledning av utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen. Buller från maskiner och sågning i asfalten kan förekomma. 

2021-03-25

Snart börjar vi spränga vid Högdalsdepån

Arbetet med att bygga ut Högdalsdepån går in i ett nytt skede och snart kommer arbetet att märkas av mer i området. 

Publicerad 2021-03-19

Under vecka 12 kommer Region Stockholm att påbörja sprängarbeten i området söder om tunnelbanedepån i Högdalen. Sprängningarna är en del i arbetet med att förbereda marken och utvidga depåområdet för att göra plats för nya spår och servicebyggnader.

2021-03-24

Pages