Skip to main content

Nyheter - Depå

Nu fortsätter arbetet i Hökarängen

Efter två månader av sporadiska arbeten startar nu det regelbundna sprängarbetet vid Örbyleden i Hökarängen på nytt.

Publicerad 2021-09-22

Förutom nya sprängningar kommer de som bor allra närmast arbetsområdet också att märka av arbetena genom stomljud.  

2021-09-23

Nya provborrningar i Hökarängen

Under vecka 38 kommer Region Stockholm att genomföra markundersökningar i området mellan Örbyleden och Hauptvägen i Hökarängen.

Publicerad 2021-09-15

2021-09-15

Så ska framtida översvämningar stoppas

Kraftiga regnoväder spås bli allt vanligare framöver, då måste framtidens tunnelbanetrafik säkras. En del av det arbetet pågår nu på depåområdet i Högdalen.  

Publicerad: 2021-09-14 

(Bild: Här i området söder om depån planerar Region Stockholm ett dagvattenmagasin i samband med att depåområdet växer.)  

2021-09-20

Spränginformation rakt i mobilen

Mobiltelefon vid arbetsområde
Vill du veta när det ska komma en sprängning? Då kan du anmäla dig och få ett sms i förväg. 

Publicerad 2021-09-10

Det sprängs för ny tunnelbana på många ställen i hela Stockholmsregionen. I Nacka, i Barkarby, på Södermalm, söder om Söder och i Solna.  

– Det innebär att väldigt många människor hör och känner sprängningarna, säger Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikation på nya tunnelbanan.  

2021-09-10

Milstolpe för utbyggd depå

Marie Fredell, projektchef Depå
Nu är järnvägsplanen för depåutbyggnaden i Högdalen fastställd av Trafikverket. 

Publicerad 2021-09-03

– Det här är en milstolpe! Vi lämnade in vår järnvägsplan i slutet av förra året, så jag och mina kollegor har väntat på den här dagen, säger projektchef Marie Fredell.

2021-09-10

Nya sprängarbeten vid Högdalsdepån

Sprängningarna är en del i arbetet med att förbereda marken och lägga grund för nya byggnader inne på depåområdet.

Publicerad 2021-08-26

(Bild: Östra depåområdet från ovan. Här planeras en ny likriktarstation som ska förse de nya byggnaderna med ström)  

Under vecka 35 kommer Region Stockholm att påbörja nya sprängarbeten på Högdalsdepåns område i södra Stockholm.  

2021-08-26

Malin Holm tar reda på svaren åt dig

Malin Holm
Frågor om tidplaner och störningar är vardag för SL Kundtjänst. Malin Holm är en av de som svarar på dina frågor om nya tunnelbanan.  

Publicerad 2021-08-18

Undrar du något om utbyggnaden finns det snabb hjälp att få. Årets alla dagar, dygnet runt, svarar SL Kundtjänst på dina frågor.  

2021-08-19

Ny cykelövergång byggs vid Örbyleden

Övergångsställe breddas och anpassas för både gående och cyklister.

Publicerad 2021-07-30 

Med start vecka 31 kommer Region Stockholm att bygga om ett övergångsställe i korsningen Örbyleden/Stallarholmsvägen i Högdalen. Övergångsstället breddas och anpassas för både gående och cyklister. I samband med breddningen installeras också nytt ljus och nya kablar dras på platsen. 

2021-07-30

Vägarbeten på Harpsundsvägen

Ledningsomläggningar tvärs över Harpsundsvägen i Högdalen gör att vägen får begränsad framkomlighet under två veckors tid.

Publicerad 2021-07-23

Under vecka 30 och 31 kommer Region Stockholm att lägga om kraftledningar under Harpsundsvägen med anledning av utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen. Arbeten kommer att utföras vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00. 

2021-07-23

Arbetet vid Örbyleden går framåt

Snart tar de större sprängningarna paus medan berget säkras och sprängsten transporteras bort.

Publicerad 2021-07-20

Under slutet av juni startade sprängarbetet för den arbetstunnel som ska byggas vid Örbyleden. Nu, tre veckor senare, är de större ovanjordssprängningarna snart avslutade. 

2021-07-21

Pages