Skip to main content

Nyheter - Depå

Gång- och cykeltrafik till och från Högdalstoppen påverkas när Högdalsdepån byggs ut

Från och med vecka 3 begränsas framkomligheten på en gång- och cykelväg genom nya tunnelbanans arbetsområde sydväst om Högdalsdepån. 

Publicerad 2021-01-14

2021-01-14

En gång- och cykelväg mellan Hökarängen och Högdalen stängs av

Nu stängs gång- och cykelvägen genom nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden av på grund av utbyggnaden av Högdalsdepån. 

Publicerad 2020-12-23 

2020-12-23

Missade du mötet om arbetet vid Örbyleden/Hauptvägen?

Hela sändningen har spelats in och finns att se på vår webbsida när det passar dig.  

Publicerad 2020-12-16 

I tisdags kväll höll förvaltning för utbyggd tunnelbana ett digitalt informationsmöte om den planerade arbetstunneln i närheten av Örbyleden och Hauptvägen, i Hökarängen. Fyra personer från förvaltningen berättade om vad som kommer att hända i området. Under mötet besvarades även frågor som skickats in från allmänheten.  

2020-12-16

Välkommen på digitalt informationsmöte om arbetet vid Örbyleden/Hauptvägen

Tisdag den 15 december klockan 19:00 bjuder Region Stockholm in till ett digitalt informationsmöte om arbetet vid Örbyleden, i närheten av Hauptvägen, i Hökarängen.

Publicerad 2020-12-01

Arbetet med utbyggd depå i Högdalen är inne i en ny fas. Nu påbörjas de förberedande markarbeten vid Örbyleden/Hauptvägen som behövs för att bygga den arbetstunnel som planeras i området.

2020-12-01

Grönt ljus för större depå och nya spår i Högdalen

Nu har utbyggnaden av depån i Högdalen fått det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen.

Publicerad 2020-11-11

– Det här är en väldigt viktig milstolpe för oss! Domen innebär att vi har tillstånd att börja bygga, enligt de villkor som domstolen har beslutat, säger projektchef Marie Fredell.

Villkoren i domen handlar till exempel om buller och grundvattenpåverkan. 

2020-11-11

Vad tycker du om utbyggnaden?

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning.  

Publicerad 2020-11-05

2020-11-26

Nu miljöprövas depån i Högdalen

För att kunna bygga tunnelbanan behövs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Nu tar domstolen ställning till utbyggnaden av depån i Högdalen.

Publicerad 2020-09-29

På tisdagen den 29 september började huvudförhandlingen i det som blir den sista miljödomen för de projekt som ingår i Stockholmsförhandlingen från 2013.

2020-09-30

Läs senaste nytt från Depån

I helgen delas ett rykande färskt nyhetsbrev om arbetet med utbyggdnaden av depån i Högdalen ut i brevlådorna.

Publicerad 2020-08-27

2020-08-28

Tre tunnelmynningar i grönt och rött

Flygvy av tunnelmynning söder om Hökarängens station.
Grön betong, röd metall och röd-grön sedum ska skapa ett sammanhang mellan tre tunnelmynningar för tunnelbanans utbyggda depå i Högdalen. 
Publicerad 2020-08-27

Två nya spår ska gå ner i tunnel strax söder om Hökarängens station och göra att också Farstalinjens tåg kan köra till depån i Högdalen för underhåll. Det behövs för den ökande tunnelbanetrafiken när Grön linjes Hagsätragren kopplas samman med Blå linje via Sofia och Kungsträdgården.

2020-08-27

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Pages