Skip to main content

Nyheter - Depå

Högdalsdepån ska byggas ut - så tycker de boende

Vad tycker du?-pratbubblor
Under perioden 18 april till 15 maj genomfördes en första attitydundersökning i området kring Högdalsdepån. Resultatet är ett viktigt underlag för kommunikationen med närboende. 

Resultatet från 1 116 telefonintervjuer visar att de boende i dagsläget inte är särskilt oroliga men att man inte satt sig in i frågan än. Detta är ett väntat resultat eftersom informationen hittills varit begränsad. 

2019-01-29

Genomgång av utbyggd tunnelbana

Spårtrafikkarta
Just nu gör förvaltning för utbyggd tunnelbana en större genomgång av hela den nya tunnelbanan. Rapporten ska presenteras för styrelsen, som består av representanter för stat, landsting och de kommuner som får ny tunnelbana, innan sommaren. När styrelsen tagit ställning till rapporten kommer en mer detaljerad plan för kommande kostnader och tidplan att kunna presenteras. 
2019-01-29

Ny förvaltning med ännu nyare chef

Mårten Frumerie
I lite drygt hundra dagar har Mårten Frumerie varit förvaltningschef för den två år gamla förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nu hittar han både till kaffemaskinen och i landstingets stora organisation. 

-    Det roligaste har varit att träffa alla nya människor! Det här är ett stort och häftigt projekt som många vill vara delaktiga i. Jag slås verkligen av att det är ett så väldigt stort engagemang och att den samlade kompetensen på förvaltningen är så stor.

2019-01-29

Så här kopplas nya depån till Grön linje

karta anslutningsspår depå Högdalen
Nu finns ett färdigt förslag på hur tågen på Gröna linjen ska komma in och ut från den utbyggda depån i Högdalen. Anslutningsspåren kommer att dras under jord från den utbyggda depån till Gröna linjens Farstagren. 

Tunnelbanedepån i Högdalen ska byggas ut och moderniseras för att kunna användas av både Grön och Blå linje. Idag går anslutningsspår från depån till den Gröna Hagsätragrenen. Men den blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan. Då behöver ett nytt anslutningsspår byggas till Gröna linjens Farstagren.

2019-01-29

Ny granskningsmetod med 3D

3D-granskningsmodell
När nya den nya tunnelbanan ska byggas används delvis en ny granskningsmetod, en 3D-modell istället för de vanliga pappersritningarna. 

Det är en relativt ny metod i byggbranschen som underlättar arbetet. 

Fördelen med granskning i 3D är att det ger en bättre förståelse för både helheten och sammanhangen. 

-    Man kan vrida och vända på det man granskar, säger Staffan Nordlund, projekteringsledare station, tunnelbana till Arenastaden. 

2019-01-29

Nyhetsbrev för entreprenörer

Nyhetsbrev för entreprenörer

Nu kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som riktar sig till entreprenörer.

Vi på förvaltningen för utbyggd tunnelbana tycker att det är viktigt att fortlöpande informera er om hur arbetet går framåt med nya tunnelbanan - den största satsningen på kollektivtrafik sedan 70-talet. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut cirka två till fyra gånger per år. 

Vill du vara med och bygga ut tunnelbanan i Stockholms län? 

2019-01-29

Viktiga erfarenheter tas till vara

Nya tunnelbanan jobbar med omgivningspåverkan
När det stora projektet att bygga Citybanan nu går mot sitt slut är det många som istället börjar jobba med att bygga ut tunnelbanan. Karolina Mehlqvist har jobbat nästan tio år på Citybanan med bland annat fastighetsfrågor, och nu ska hon göra samma sak med nya tunnelbanan.

2019-01-29

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om hur arbetet går och vad som planeras för de tre utbyggnadssträckorna och den nya depån. 

Vi skickar kontinuerligt ut digitala nyhetsbrev med information om de olika projekten, tunnelbana till Barkarby, tunnelbana till Arenastaden, tunnelbana till Nacka och söderort och depå och fordon.

Läs om samråd, provborrningar, konstnärlig gestaltning, planering, upphandling och allt annat som sker.

2019-01-29

Ny depå hamnar i Högdalen

Kvinna som läser dokument.
Nu har landstingsstyrelsen beslutat att Högdalsdepån ska byggas ut i samband med tunnelbaneutbyggnaden i länet. När tunnelbanan byggs ut behövs fler tåg. Då ökar även behovet av platser för underhåll och uppställning av tågen – så kallade depåer, där tågen städas, servas och repareras. 

2019-01-29

Nya tunnelbanan miljöcertifieras

Miljöcertifieringsmöte

Det nya miljöledningssystemet på förvaltning för utbyggd tunnelbana uppfyller kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14 001. Nu börjar arbetet med miljö och hållbarhet på allvar för nya tunnelbanan.

2019-01-29

Pages