Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Försiktigt arbete under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
Bygget av nya tunnelbanan till Arenastaden kräver ett nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Sprängningsarbetet anpassas till den känsliga verksamheten.

Publicerad 2021-02-16

Från Odenplan bygger nya tunnelbanan tunnlar till Arenastaden. Det kommer att innebära arbeten rakt under Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, där många känsliga verksamheter och instrument finns.

2021-02-16

Tunnel sprängs nu också i Solna

I Rudviken i Solna börjar en arbetstunnel nu sprängas fram. Den första tiden sker sprängningar ovan jord.
Nu sprängs nya tunnelbanan fram också i Solna. Det innebär att tunnelbyggen pågår i alla  kommuner som ska få ny tunnelbana. 

Publicerat 2021-01-28

2021-01-28

En gigantisk snäcka tar form

Konsten på stationen i Hagastaden.
Den som kliver av tunnelbanetåget i Hagastaden i framtiden kommer att hamna mitt i en snäcka. 

– Jag har tittat på hela det stora hålrummet som ett enda verk, säger konstnären Åsa Jungnelius. 

I dagarna är det fem år sedan hon fick veta att hon är en de konstnärer som valts ut för att utforma en av de nya tunnelbanestationerna.  

2021-01-20

Så blir sprängningar säkra

I Rudviken har en väg grävts ner till det bergsparti där arbetstunneln ska sprängas ut.
Arbetet med en ny tunnel börjar med sprängningar ovan jord. En rad rutiner gör sprängningarna säkra. 

På nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken har markarbeten pågått sedan förra året. Nu är det dags att börja spränga ut en arbetstunnel ner till den kommande stationen Södra Hagalund.  

2021-01-19

Klartecken från regeringen – inga överklaganden godtas

Järnvägsplanen Malin
Tunnelbanan till Arenastaden kan byggas enligt den järnvägsplan som tagits fram. Det står klart sedan regeringen avslagit de överklaganden som kommit in. 

- Det här är ett fantastiskt besked! Och väldigt skönt att regeringen kunde ta det här beslutet så fort. Det innebär att vi slipper dyra kostnader för stillestånd, säger projektchef Malin Harders. 

2020-12-14

Naturspår och trädskydd för hållbart bygge

Region Stockholm kommer att etablera ett arbetsområde i en del av Vasalundsparken i Solna under bygget av nya tunnelbanan. Då behövs extra hänsyn tas till omgivningen.  

Publicerad 2020-11-19

2020-11-19

Vad tycker du om utbyggnaden?

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning.  

Publicerad 2020-11-05

2020-11-26

Trångt på gång- och cykelbanan vid Solnavägen

GC-väg Solnavägen


När gång- och cykelbanan på Solnavägen rustas upp ökar trafiken förbi nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken. 

Vi ber cyklister och fotgängare att sänka hastigheten och ta det försiktigt förbi arbetsområdet, det gäller särskilt vid in- och utfarten där det förekommer transporter till och från arbetsområdet. 
 

2020-10-29

Händelse vid Solnavägen

Arbetsområde Hagalund
22 november vid lunchtid lossnade en maskindel från en borrigg på nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken i Solna.

Maskindelen föll genom byggplanket längs Solnavägen. Inga personer kom till skada. Området runt platsen är avspärrat och maskindelen kommer att fraktas bort så fort som möjligt. Avspärrningen hindrar inte framkomligheten på platsen. Nu utreds orsaken till händelsen och vi ser över om vi behöver vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.

 

2020-10-23

Pages