<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Transporter av bergmassor på kvällar och nätter

Transporter byggarbetsplats
Från och med nu har Region Stockholm tillstånd att transportera bergmassor från arbetstunneln i Rudviken på kvällar och nätter.

Arbetena innebär att riktvärdena för luftburet buller på kvällar och nätter kan överskridas. Region Stockholm har sökt, och fått tillstånd av Solna stad att göra avsteg från bullervillkoren. Transporterna kvälls- och nattetid är nödvändiga för att vi ska kunna spränga ut tunneln på ett effektivt sätt. Om vi inte kan frakta bort massorna nattetid blir byggtiden längre.

2021-05-21

Incident på Västra vägen

Arbetsområde Rudviken
Klockan 12:00 idag gjordes en sprängning ovan jord, vid tunnelmynningen i Rudviken. Sprängningen orsakade att sten flög upp i luften.

Det mesta träffade containerväggen på arbetsområdet, men några stenar landande på en balkong på Västra vägen. Inga personer kom till skada.

Efter händelsen avbröts arbetet och nu utreder vi orsaken till det som hänt. Tillsvidare kommer inga sprängningar ovan jord att göras. Däremot kommer vi spränga inne i tunneln där det inte finns någon risk för stensprut. 

Incidenten är anmäld till arbetsmiljöverket 

2021-05-19

Nu påbörjas tunneln i Rudviken

Tunnelmynningen i Rudviken markeras av borrhål och rosa färg.
I Rudviken börjar nu bygget av arbetstunneln som ska leda ner till den framtida stationen Södra Hagalund.

Arbetet intill Solnavägen har pågått sedan förra året, men hittills ovan jord. Ett sluttande öppet schakt har grävts fram och sprängts ut i berget så att det nu finns ett en bergvägg att börja bygga tunneln i.

2021-04-16

Rätt att använda marken – så går det till

Kollage: Karta över lantmäteriförrättningar och bild över arbetstunneln i Hagastaden.
För att få börja bygga tunnelbanan krävs tillträde till den mark där tunnelbanan ska gå. Fastighetshandläggaren Ylva Fornstedt berättar hur det går till och reder ut begreppen.

Publicerad 2021-04-09

När järnvägsplanen för någon av nya tunnelbanans sträckor har vunnit laga kraft (alltså när den är godkänd och tiden för överklagan gått ut) kan arbetet börja med att få tillträde till marken som behövs permanent för tunnelbanan.

2021-04-26

Arbeten startar vid Arenastaden

Det gulmarkerade är arbetsområdet vid Dalvägen. Tunnelmynningen och en nätstation placeras vid den röda ringen.
Nu förbereds tunnelbanebygget i Arenastaden. En nätstation ska byggas vid Dalvägen och då behöver några träd tas ner.

- Vi tar bara ner de träd vi måste för att kunna genomföra bygget. Sex träd längs Dalvägen behöver lämna plats åt en nätstation så att vi har elförsörjning när vi börjar bygga arbetstunneln i sommar, säger Hanna Nahlin, projektledare på nya tunnelbanan.

2021-04-08

Careful work under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
The construction of the new metro to Arenastaden requires close cooperation with Karolinska University Hospital. The blast work will be adapted to the sensitive operation.
Published 23-03-2021

From Odenplan the new metro work is constructing tunnels to Arenastaden. This will involve work directly underneath Karolinska University Hospital and Karolinska Institute, where many sensitive operations and instruments are located.

2021-03-23

Mindre buller i Hagastaden från nu

Nu kan stora lastbilar vända i arbetstunneln i Hagastaden.
Lastningen av bergmassor sker från och med nu inne i arbetstunneln i Hagastaden. Det minskar bullret för de som bor intill.

Hittills har utsprängda bergmassor behövt lastas om ovan jord, vilket låtit en del. 

2021-03-19

Försiktigt arbete under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
Bygget av nya tunnelbanan till Arenastaden kräver ett nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Sprängningsarbetet anpassas till den känsliga verksamheten.

Publicerad 2021-02-16

Från Odenplan bygger nya tunnelbanan tunnlar till Arenastaden. Det kommer att innebära arbeten rakt under Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, där många känsliga verksamheter och instrument finns.

2021-02-16

Tunnel sprängs nu också i Solna

I Rudviken i Solna börjar en arbetstunnel nu sprängas fram. Den första tiden sker sprängningar ovan jord.
Nu sprängs nya tunnelbanan fram också i Solna. Det innebär att tunnelbyggen pågår i alla  kommuner som ska få ny tunnelbana. 

Publicerat 2021-01-28

2021-01-28

Pages