<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Nyheter - Nacka

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Få SMS före sprängning

Mobiltelefon som visar ett sms med information om sprängningar.
Vill du veta när det ska smälla? En halvtimme före det är dags att spränga går ett sms ut till alla som har anmält sig.  

För att få sprängvarnings-sms behöver du anmäla dig och registrera en adress och ett telefonnummer. Sedan får du ett sms cirka 30 minuter före varje sprängning i ditt område.  

2021-06-10

Klockan styr våra arbetsmoment

Arvid Enström, byggledare, Blå linje till Nacka

Strax före klockan tio på kvällen hörs en sprängning som ett högljutt smatter. Bor du i närheten av någon av våra tunnlar känner du säkert igen det. Varför vi spränger så sent är en av de vanligaste frågorna vi får.

- Svaret är att alla våra olika arbetsmoment styrs av klock­an. Vissa arbetsmoment får vi utföra på vissa tider på dygnet, berättar Arvid Engström, byggledare för arbetstunnlar­na i projektet Nya tunnel-banan, Blå linje till Nacka.

2021-05-20

Bojan berättar för barn om tunnelbanan

Barnboksfiguren Bojan ska få barn att känna nyfikenhet inför bygget av nya tunnelbanan. Johan Anderblad har skrivit och Filippa Widlund har illustrerat boken.
Barnboksfiguren Bojan berättar i en ny bok om tunnelbanebygget. Det ska få barn att känna nyfikenhet om de märker av sprängningar. 

Utbyggnaden av tunnelbanan är i full gång och sprängningar, borrning och andra arbeten både hörs och känns i förskolor och skolor. För att även de minsta ska veta vad som händer och känna sig trygga delas nu boken ”Bojan och tunnelbanan” ut i alla områden som berörs. 

2021-06-06

Cooperation is key to a good work environment

Arbetsmiljörond i arbetstunneln i Nacka
There are lots of things going on at construction sites that can be dangerous. In order to make construction sites safe and secure, the cooperation with the contractor is key.

The sounds of big machinery cracking loose boulders after the latest blast are both piercing and deafening. Although ear protection will moderate the sound significantly, it is still strong, and the vibrations from the work can be felt in the body.

2021-04-08

Ditt hus står stadigt mot vibrationerna

Illustration av maskin som borrar en tunnel under hus och ger vibrationer.
Skräckscenariot för husägare är att huset plötsligt ska sätta sig. När vibrationerna från arbetet med nya tunnelbanan smyger sig in i kåken är det naturligt att fundera. Men lugn – ditt hus står stadigt.

Publicerad: 2021-04-07

Alla sprängningar som utförs i samband med arbetet med nya tunnelbanan utgår strikt från riktvärden för vibrationer kontrollerat i den miljödom som slagits fast för arbetet. 

2021-04-12

Här blir tunnelvattnet rent

Adem Nyström på CRTG visar hur vattnet rengörs vid arbetstunneln i Nacka
Vatten är en stor del av processen med att bygga tunnlar, inte minst vid borrning. Men för att vattnet ska kunna gå vidare ut i avloppssystemet måste det renas.

Mitt på arbetsområdet för arbetstunneln i Nacka står ett vitt tält. Här passerar allt vatten från tunnelbygget.

– Det går åt omkring 25–30 kubikmeter vatten per timme när vi borrar, säger Adem Nyström, som är miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG som bygger de tre arbetstunnlarna i Nacka.

2021-03-25

Hus tål mer än många tror

Luppen används för att titta på sprickor som uppstått i hus.
Du hör hur det mullrar och känner att det darrar till under fötterna. Samtidigt hittar du en spricka i väggen som inte varit där tidigare. Att skadan uppkommit på grund av nya tunnelbanans arbete ett par kvarter bort är dock högst osannolikt.   

Publicerad 2021-03-23

I inledningen av Jurassic Park zoomas ett vattenglas in. Ett dovt muller hörs och ringarna på vattnet illustrerar att något väldigt farligt är på gång att hända.  

2021-03-26

Hållbart byggande av hållbart transportmedel

Sara Nottebohm-Kaiser, hållbarhetshandläggare på Region Stockholm, och Adem Nyström, miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG, på miljörond vid arbetstunneln i Nacka.
Tunnelbanan är inte bara ett hållbart transportmedel – nya tunnelbanan byggs också på ett hållbart sätt. Regelbundet kontrolleras att arbetet har så lite påverkan som möjligt på både miljön, människor och klimatet.
2021-03-18

Samarbetet nyckel för god arbetsmiljö

Arbetsmiljörond i arbetstunneln i Nacka
Det pågår många saker på ett bygge som kan bli farliga. För att göra byggarbetsplatserna trygga och säkra är samarbetet med entreprenören viktigast.

Ljudet från den stora maskinen som spräcker loss block efter sista sprängningen är både vasst skärande och dovt på samma gång. Även om hörselkåporna dämpar det mesta så är ljudet starkt och vibrationerna från arbetet känns i kroppen.

2021-03-18

Pages