Skip to main content

Nyheter - Södermalm

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Snart start för bygge i park

Station Sofia
Under sensommaren kommer arbetena med den nya stationen Sofia i igång även ovan jord. Det första som syns blir ett plank runt byggområdet, i Stigbergsparken på Södermalm.

 - Vi har byggt en 750 meter lång arbetstunnel från Londonviadukten och ner genom berget till där plattformen ska ligga, hundra meter under parken. Snart börjar vi jobba med stationen både ovanifrån och underifrån, berättar projektchef Andreas Burghauser. 

2021-06-28

Här pågår arbeten även i sommar

Två personer i skyddskläder står i en tunnel.
Tunnelbaneutbyggnaden pågår även under sommaren, men med paus för sprängning och borrning på några ställen.

Att borra och spränga tunnlar är arbeten som ofta märks för omgivningen, så hur blir det i sommar – kommer byggarbetarna att ta något semesteruppehåll?  
 

2021-06-24

Husgrund funnen på Blasieholmen

En mur från ett 1800-talshus har hittats på Blasieholmen. Den gula markeringen är nya tunnelbanans arbetsområde.
När nya tunnelbanans arbetsområde på Blasieholmen påbörjats har arkeologiska fynd kommit i dagen.

- Vi har hittat lämningar av en kraftig byggnad från 1800-talet, säger Jan Kockum, en av de arkeologer som övervakat schaktningsarbetena på området.

- Husgrunden tillhör en byggnad som finns med på kartor från den tiden, men vi har ännu inte kunnat bestämma vad det är för slags byggnad.

2021-04-21

Nytt liv åt sju träd från Stigbergsparken

Träd flyttas
Sju träd från Stigbergsparken flyttas till Albano med specialgrävmaskin. Flytten är ett led i arbetet med att förbereda parken inför bygget av den nya tunnelbanestationen Sofia.

Publicerad: 2021-04-13

2021-04-14

Ditt hus står stadigt mot vibrationerna

Illustration av maskin som borrar en tunnel under hus och ger vibrationer.
Skräckscenariot för husägare är att huset plötsligt ska sätta sig. När vibrationerna från arbetet med nya tunnelbanan smyger sig in i kåken är det naturligt att fundera. Men lugn – ditt hus står stadigt.

Publicerad: 2021-04-07

Alla sprängningar som utförs i samband med arbetet med nya tunnelbanan utgår strikt från riktvärden för vibrationer kontrollerat i den miljödom som slagits fast för arbetet. 

2021-04-12

Helt annorlunda park – men de flesta träden blir kvar

Stigbergsparken, Södermalm
I Stigbergsparken på östra Södermalm kommer det runt 2030 att stå ett nytt hus, en entré till station Sofia. Men först ska ett 100 meter djupt schakt ner till den framtida plattformen byggas. Parken kommer att vara ett arbetsområde under flera år.

Idag står det 72 träd i Stigbergsparken – lindar, ekar, körsbärsträd, almar och apelträd. Under de närmaste veckorna kommer ett tiotal av träden att tas ner, för att göra plats för bygget av den nya tunnelbanestationen Sofia. 

2021-03-09

Så blir tomma tunnlar tunnelbana

Tor Thomassen Paula Lindström tunnlar
Sveriges längsta rulltrappa, spärrar, kakelplattor, spår och elledningar ska beställas. Trots att det dröjer flera år innan alla tunnlar ens är färdigutsprängda är planeringsarbetet redan i full gång. 

Publicerad 2020-11-26

2020-12-09

Utgrävningar visar 1800-talets Stockholm

Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigbergsparken. Bild: Stockholms stadsmuseum
Arkeologiska undersökningar i Stigbergsparken gav de fynd man beräknat. Framför allt är det en terrass och kullerstenar från 1800-talet. Men också en möjlig plaskdamm.

Publicerad 2020-11-10

Stor bild: Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigsbergsparken. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

2020-11-11

Vad tycker du om utbyggnaden?

Du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten har möjligheten att löpande uttrycka din åsikt i våra attitydundersökningar.  

Publicerad 2020-11-05

2021-06-03

Pages