Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Södermalm

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Test med sjötransporter – nu är resultatet klart

Blasieholmen
Både fartyg och lastbil är fortfarande aktuellt för bergtransporterna från tunnelbaneutbyggnaden. Det visar analysen av lasttestet på Blasieholmen.

Publicerad 2019-11-22

När tunnelbanan nu ska förlängas söderut från stationen i Kungsträdgården kommer man att använda samma arbetstunnel som på 70-talet. I tunneln ligger fyllnadsmassor från senaste gången tunnelbanan byggdes ut.

2019-12-02

Startklart på Södermalm

Londonviadukten
Åtta arbetstunnlar behövs för att bygga ut Blå linje till Nacka och Söderort. Snart syns den första arbetsplatsen vid Londonviadukten på Södermalm.

Publicerad 2019-11-14

Det är på parkeringsplatsen intill Stigbergets brant som arbetstunneln ska byggas. Här kommer personal, byggmaterial, maskiner och bergmassor transporteras mellan markytan och den framväxande tunnelbanan 100 meter under jord.

2019-11-18

Skärpta krav ger högre kostnad än beräknat

Staten, regionen och kommunerna Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm har enats om en utbyggnad av tunnelbana och bostäder. Nya kostnadsbedömningar visar att en rad tillkommande samhällskrav kommer att öka kostnaden för utbyggnaden av tunnelbanan med 9 miljarder kronor. 

Publicerad 2019-11-13

2019-11-13

Se hela Sofia – uppifrån och ner

Sofia i genomskärning
Stationen mitt i Stigbergsparken kommer att bli den enda i sitt slag i Stockholm. 100 meter under parken kommer tågen att rulla och vägen dit går endast via åtta stora, snabba hissar.

Publicerad 2019-11-11

2019-11-18

Klart för byggstart för Blå linje mot Nacka och Söderort

Överklagandet av järnvägsplanen dras tillbaka av fastighetsägaren på Blasieholmen. 

Publicerad: 2019-10-31

–Det känns väldigt bra. Nu kan vi komma igång med våra arbetstunnlar som planerat, säger Martin Hellgren, avdelningschef för tunnelbanan till Södermalm, Söderort och Nacka.

2019-10-31

Tunnelbanan till Nacka och Söderort överklagad

Blå linje till Nacka och Söderort
Järnvägsplanen som behövs för att kunna börja bygga tunnelbanan till Nacka och Söderort har överklagats till regeringen. Det innebär att bygget inte kan börja som planerat. 

Publicerad 2019-10-23

2019-10-23

Lasttest igång på Blasieholmen

Blasieholmen
Hur låter det när stenmassor lastas på ett fartyg? Och låter det mer eller mindre än lastbilstransporter? Det testas just nu på Blasieholmen i centrala Stockholm.

Publicerad 2019-10-22

Det är fyllnadsmassor som ligger kvar i en arbetstunnel från bygget av Blå linje på 70-talet som just nu fraktas från tunneln till fartyget Riona vid museikajen. Där hälls massorna ner i fartyget för att testa hur mycket det låter och hur mycket omgivningen påverkas. 

2019-10-23

Bergmassor på båt testas på Blasieholmen

Blasieholmen
Vad påverkar omgivningen minst – att lasta massor på båt eller lastbil? I oktober ska detta testas på Blasieholmen mitt i centrala Stockholm.

Publicerad 2019-10-08

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Tunneln är just nu fylld med bergmassor men eftersom tunneln ska användas igen när Blå linje förlängs söderut behöver massorna tas bort.

2019-10-08

Nya tunnelbanan kommer närmare

Martin Hellgren
Byggprojekt behöver ha bra relationer till de som påverkas. Nu har omkring 60 medarbetare flyttat till Hammarby sjöstad.
 
2019-09-25

Sidor