Skip to main content

Nyheter - Södermalm

Ditt hus står stadigt mot vibrationerna

Illustration av maskin som borrar en tunnel under hus och ger vibrationer.
Skräckscenariot för husägare är att huset plötsligt ska sätta sig. När vibrationerna från arbetet med nya tunnelbanan smyger sig in i kåken är det naturligt att fundera. Men lugn – ditt hus står stadigt.

Publicerad: 2021-04-07

Alla sprängningar som utförs i samband med arbetet med nya tunnelbanan utgår strikt från riktvärden för vibrationer kontrollerat i den miljödom som slagits fast för arbetet. 

2021-04-12

Helt annorlunda park – men de flesta träden blir kvar

Stigbergsparken, Södermalm
I Stigbergsparken på östra Södermalm kommer det runt 2030 att stå ett nytt hus, en entré till station Sofia. Men först ska ett 100 meter djupt schakt ner till den framtida plattformen byggas. Parken kommer att vara ett arbetsområde under flera år.

Idag står det 72 träd i Stigbergsparken – lindar, ekar, körsbärsträd, almar och apelträd. Under de närmaste veckorna kommer ett tiotal av träden att tas ner, för att göra plats för bygget av den nya tunnelbanestationen Sofia. 

2021-03-09

Så blir tomma tunnlar tunnelbana

Tor Thomassen Paula Lindström tunnlar
Sveriges längsta rulltrappa, spärrar, kakelplattor, spår och elledningar ska beställas. Trots att det dröjer flera år innan alla tunnlar ens är färdigutsprängda är planeringsarbetet redan i full gång. 

Publicerad 2020-11-26

2020-12-09

Utgrävningar visar 1800-talets Stockholm

Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigbergsparken. Bild: Stockholms stadsmuseum
Arkeologiska undersökningar i Stigbergsparken gav de fynd man beräknat. Framför allt är det en terrass och kullerstenar från 1800-talet. Men också en möjlig plaskdamm.

Publicerad 2020-11-10

Stor bild: Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigbergsparken. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

2021-08-31

Vad tycker du om utbyggnaden?

Du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten har möjligheten att löpande uttrycka din åsikt i våra attitydundersökningar.  

Publicerad 2020-11-05

2021-06-03

Nu börjar jakten på arkeologiska fynd på Södermalm

Arkeologiska fynd i Stigbergsparken
Idag startade en arkeologisk undersökning i Stigbergsparken, där station Sofia ska byggas. Flera fynd gjordes på bara någon timme.

Publicerad 2020-11-02  

2020-11-03

Följ med in i berget vid Londonviadukten

Arbetstunneln vid Londonviadukten, cirka 260 meter in i berget.
50 meter under korsningen Folkungagatan och Erstagatan mitt på Södermalm är det mörkt och blött. Det enda ljuset kommer från lyktorna på maskinerna. Här är tunnelfronten just nu.

Sen den första sprängsalvan i början av april har borrningarna och sprängningarna tagit tunneln 260 meter in i berget från arbetsområdet vid Londonviadukten – och 50 meter rakt ner.

2020-10-16

VR-tester ger trygg station

Station Sofia i Stigbergsparken
En unik VR-miljö har byggts upp för att testa och utveckla säkerheten på stationen i Sofia. På stationen som ligger djupt under Södermalm är det hissar som gäller för att ta sig till och från plattformen – även vid en utrymning.

Publicerad 2020-10-12

100 meter under Stigbergsparken på Södermalm kommer Blåa linjens tåg mot Nacka, Hagsätra, Akalla och Hjulsta att plocka upp och lämna av resenärer vid station Sofia.

2020-11-09

Mycket händer under Södermalm

Tunnlar byggs under Södermalm för både tunnelbana, elnät och bussar.
Tunnlar byggs under Södermalm för att rymma både tunnelbana, ett nytt elnät och bussar. Allt märks på sitt sätt.

Publicerad 2020-09-30

2020-09-30

Nytt utskick från nya tunnelbanan på Södermalm

Under vecka 36 landar ett nytt spännande nyhetsbrev på hallmattorna hos berörda företag och boende på Blasieholmen, Södermalm och i Hammarby Sjöstad.

Publicerad 2020-08-24

2020-08-28

Pages