Skip to main content

Nyheter - Södermalm

Håll koll på hur långt arbetet har kommit

Framdriftskarta Södermalm
Tunnelbaneutbyggnaden är i full gång på Södermalm. Nu kan du följa arbetet på en karta som uppdateras fortlöpande.

Publicerad 2020-08-24

För tillfället visar kartan för Södermalm hur långt arbetet kommit för arbetstunneln från Londonviadukten som under hösten kommer att passera under Folkungagatan.

2020-08-24

Sprängstart i Hammarby sjöstad

Hammarby kanal, arbetstunnel, sprängningar
Under vecka 33 påbörjas sprängningsarbeten för tunnelbanan på arbetsområdet vid Hammarby fabriksväg. Här byggs en arbetstunnel som ska gå ner till den nya stationen Hammarby kanal.

Publicerad 2020-08-11

I sommar har borrningsarbeten och sågning i berget gjorts och nu är det dags för den första sprängsalvan.   

2020-08-11

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Utbyggnaden märks på olika vis – men inte hela tiden

Maskin vid arbete för utbyggnad av tunnelbanan
När tunnelbanan förlängs och byggs ut är det många olika faktorer som spelar in för hur mycket du påverkas. 

Publicerad 2020-06-09

Det beror till exempel på var du bor och vilken sorts arbeten som utförs i närheten.

2020-07-02

Nu börjar förändringen av Stigbergsparken

Nya tunnelbanestationen Sofia
Under våren och sommaren påbörjas flera arbeten i Stigbergsparken, där Södermalms nya tunnelbanestation Sofia kommer att ha sin uppgång. Med fler människor i rörelse får parken en ny funktion – med nya gångstråk och grönska.

Publicerad 2020-05-15

2020-05-26

Berget bestämmer hur tunnlarna sprängs

Arbetstunnel
En sprängning tar bara några sekunder – men kräver noggrant för- och efterarbete.

Publicerad 2020-04-23

Tunnelbanan ska byggas ut med tre mil nya spår under jord. Det innebär många nya tunnlar och en mängd sprängningar.

En av arbetstunnlarna som byggs just nu ligger på det gamla flygfältet i Barkarby. Här jobbar entreprenören sex dagar i veckan, både dag och natt.

2020-07-02

Byggplank med flera funktioner

Londonviadukten
Alla arbetsområden för nya tunnelbanan hägnas in med plank eller stängsel. Det är både en fråga om säkerhet och en viktig yta för information.

Publicerad 2020-04-07

Just nu spikas det upp ett byggplank vid Londonviadukten på östra Södermalm. Här ska det sprängas ut en arbetstunnel för utbyggnaden av Blå linje till Nacka och Söderort. Och snart är hela det cirka 5000 kvadratmeter stora arbetsområdet inhägnat av plank och stängsel.

2020-04-08

Första sprängningen på Södermalm

Londonviadukten
En milstolpe i arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan har passerats. Dagens sprängning på Södermalm är starten på utbyggnaden av tunnelbanan rakt under Saltsjön.

Publicerad 2020-04-03

2020-04-03

Spränginformation direkt i mobilen

Sms om sprängningar
Arbetet med nya tunnelbanan är redan i full gång i Stockholmsområdet. Närboende och alla andra berörda kan få sms till sina mobiler innan varje sprängning.

Publicerad 2020-03-25

2020-03-25

Fortsatt dialog trots coronavirus

Dialog
Alla planerade öppna hus om nya tunnelbanan ersätts av dialoger i andra former. Du som har frågor om våra arbeten kan kontakta oss på flera sätt. 

Publicerad 2020-03-18

2020-03-18

Pages