<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Nyheter - Söderort

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Bojan berättar för barn om tunnelbanan

Barnboksfiguren Bojan ska få barn att känna nyfikenhet inför bygget av nya tunnelbanan. Johan Anderblad har skrivit och Filippa Widlund har illustrerat boken.
Barnboksfiguren Bojan berättar i en ny bok om tunnelbanebygget. Det ska få barn att känna nyfikenhet om de märker av sprängningar. 

Utbyggnaden av tunnelbanan är i full gång och sprängningar, borrning och andra arbeten både hörs och känns i förskolor och skolor. För att även de minsta ska veta vad som händer och känna sig trygga delas nu boken ”Bojan och tunnelbanan” ut i alla områden som berörs. 

2021-06-06

Ljuden från nya tunnelbanan mot vardagslivet

Motorcykel, barnlek, tomglas och jobb i tunnlar
Arbetet med nya tunnelbanan låter, vibrerar och stör. Men hur låter det jämfört med allt annat som bullrar i vardagen? 

Publicerad: 2021-04-28

Att mäta hur ljudet från arbetet med nya tunnelbanan påverkar vår vardag är lite knepigt. Hur långt från arbetsplatsen du bor men också hur känslig just du är, är två parametrar som måste tas med. Vilken typ av arbete och när det utförs spelar också roll. 

2021-05-19

Rätt att använda marken – så går det till

Kollage: Karta över lantmäteriförrättningar och bild över arbetstunneln i Hagastaden.
För att få börja bygga tunnelbanan krävs tillträde till den mark där tunnelbanan ska gå. Fastighetshandläggaren Ylva Fornstedt berättar hur det går till och reder ut begreppen.

Publicerad 2021-04-09

När järnvägsplanen för någon av nya tunnelbanans sträckor har vunnit laga kraft (alltså när den är godkänd och tiden för överklagan gått ut) kan arbetet börja med att få tillträde till marken som behövs permanent för tunnelbanan.

2021-04-26

Ditt hus står stadigt mot vibrationerna

Illustration av maskin som borrar en tunnel under hus och ger vibrationer.
Skräckscenariot för husägare är att huset plötsligt ska sätta sig. När vibrationerna från arbetet med nya tunnelbanan smyger sig in i kåken är det naturligt att fundera. Men lugn – ditt hus står stadigt.

Publicerad: 2021-04-07

Alla sprängningar som utförs i samband med arbetet med nya tunnelbanan utgår strikt från riktvärden för vibrationer kontrollerat i den miljödom som slagits fast för arbetet. 

2021-04-12

Spårtunnlar under Sjöstaden börjar byggas

Fyrtio meter under västra Hammarby sjöstad börjar nu Blå linjes spårtunnlar sprängas ut. Angelica Rosenlund är biträdande projektledare.
Arbetstunneln i Sundstabacken är nu helt utsprängd och spårtunnlarna under västra Hammarby sjöstad påbörjas.

Arbetstunneln är drygt 400 meter lång. Den börjar i Sundstabacken och slutar 40 meter under den nya kontorsfastigheten Sthlm01 vid Hammarby allé.

Det här är den första arbetstunneln för nya tunnelbanan i södra Stockholm som är helt utsprängd.

2021-04-07

Olika arbetstider ovan och under jord

Hur länge får det egentligen lov att låta från tunnelbanebygget? Det beror faktiskt på var jobbet utförs – ovan eller under jord.

Utbyggnaden av tunnelbanan pågår runt om i hela Stockholm och det är lite olika villkor som gäller på olika ställen. Men på de flesta ställen får det pågå störande arbeten under jord varje vardag mellan klockan 7 och 22. Det är framför allt sprängningar och borrningar som låter från berget. 

2021-04-26

Spontning – för miljöns skull

Sponten vid arbetstunneln på landningsbanan i Barkarby
För att kunna bygga en tunnel måste man börja ovan jord. Spontning är ett av de första arbetsmomenten, som bland annat är viktigt för att skydda omgivande miljö och grundvatten.
Publicerat 2021-02-02
2021-04-08

Så blir tomma tunnlar tunnelbana

Tor Thomassen Paula Lindström tunnlar
Sveriges längsta rulltrappa, spärrar, kakelplattor, spår och elledningar ska beställas. Trots att det dröjer flera år innan alla tunnlar ens är färdigutsprängda är planeringsarbetet redan i full gång. 

Publicerad 2020-11-26

2020-12-09

Rivningsarbeten pågår på Gullmarsplan

På bussdäcket på Gullmarsplan tas ett 20 gånger 20 meter stort hål upp (vid den röda markeringen. Under stationen, mellan spåren, pågår redan markarbeten.
Under vintern rivs delar av Gullmarsplans station för att göra plats åt de nya hissar som ska förbinda biljetthallen och Blå linje. 

Publicerad 2020-11-23

Blå linjes nya plattform på Gullmarsplan kommer att ligga cirka 70 meter under dagens station. Transporterna upp och ner kommer att ske med fem snabbhissar.  

2020-11-25

Pages