Skip to main content

Nyheter - Söderort

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Så blir tomma tunnlar tunnelbana

Tor Thomassen Paula Lindström tunnlar
Sveriges längsta rulltrappa, spärrar, kakelplattor, spår och elledningar ska beställas. Trots att det dröjer flera år innan alla tunnlar ens är färdigutsprängda är planeringsarbetet redan i full gång. 

Publicerad 2020-11-26

2020-12-09

Rivningsarbeten pågår på Gullmarsplan

På bussdäcket på Gullmarsplan tas ett 20 gånger 20 meter stort hål upp (vid den röda markeringen. Under stationen, mellan spåren, pågår redan markarbeten.
Under vintern rivs delar av Gullmarsplans station för att göra plats åt de nya hissar som ska förbinda biljetthallen och Blå linje. 

Publicerad 2020-11-23

Blå linjes nya plattform på Gullmarsplan kommer att ligga cirka 70 meter under dagens station. Transporterna upp och ner kommer att ske med fem snabbhissar.  

2020-11-25

Vad tycker du om utbyggnaden?

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning.  

Publicerad 2020-11-05

2020-11-26

Träffa oss på söndag vid Sundstabacken

Nyfiken på utbyggnaden av Blå linje söderut? Nu på söndag har du möjlighet att ställa frågor om utbyggnaden av tunnelbanan och få veta vad vi gör. Välkommen till området vid vår arbetstunnel, nere vid vattnet, klockan 13-15.30. Vi bjuder på fika.

Publicerad 2020-10-15

2020-10-16

Så blir nya tunnelbanan vid Gullmarsplan

I höst intensifieras arbetet med utbyggnaden av Blå linje vid Gullmarsplan. Den nya plattformen hamnar under Grön linje och kommer att vara färdigbyggd 2030 – men redan nu kan du se hur stationen ska bli när den är klar.

Publicerad 2020-09-16

Klicka här för att öppna en större version av bilden.

2020-09-17

Gång- och cykelbanan vid Gullmarsplan får ny sträckning

Cykelkarta Gullmarsplan
Gång- och cykelvägen utmed Nynäsvägen vid Gullmarsplan läggs temporärt om från och med natten till 31 augusti. Det är arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan som påverkar vägen.

Publicerad 2020-08-24

2020-08-25

Mindre trängsel på Gullmarsplan

Ny utökad plattform på Gullmarsplan
Under åtta veckor har tunnelbanetrafiken mellan Gullmarsplan och Globen varit avstängd i sommar. Idag släpptes trafiken på igen och resenärer som åker norrut från Gullmarsplan kan glädjas åt en dubbelt så bred plattform som tidigare.

Publicerad 2020-08-17

2020-08-20

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2020-08-11

Bredare plattform på Gullmarsplan i höst

Flygbild över Gullmarsplan
Förberedelser för bygget av ett hisschakt på Gullmarsplans station gör att tunnelbanetrafiken mellan Globen och Gullmarsplan stängs av under sommaren. I höst går trafiken på ett nytt spår, från en breddad plattform på Gullmarsplan.

Publicerad 2020-06-12

När den Blå linjens nya plattform på Gullmarsplan är klar, 70 meter under dagens station, kommer hissar att förbinda de olika stationsnivåerna

2020-06-12

Pages